BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI / 325 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia przez Powiat Warszawski Zachodni pomocy finansowej w 2024 roku dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Doroty w Zawadach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Sienkiewicz, Sprawdził: Kamila Nowak, Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:45

Uchwała Nr XXXVI / 324 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:43

Uchwała Nr XXXVI / 323 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:41

Uchwała Nr XXXVI / 322 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV / 309 / 2023 z dnia 15 listopada 2023 roku Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:39

Uchwała Nr XXXVI / 321 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zaopiniowania działań zarządu dotyczących nadania nazwy budynkowi hospicjum w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:37

Uchwała Nr XXXVI / 320 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Anna Pakoca, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:35

Uchwała Nr XXXVI / 319 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Cezary Niedziałek
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:34

Uchwała Nr XXXVI / 318 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2024-2026

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Cezary Niedziałek
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:32

Uchwała Nr XXXVI / 317 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Cezary Niedziałek
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:30

Uchwała Nr XXXVI / 316 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:29

Uchwała Nr XXXVI / 315 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2024 – 2033

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:27

Uchwała Nr XXXVI / 314 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:25

Uchwała Nr XXXVI / 313 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2033

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:24

Uchwała Nr XXXVI / 312 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 09:21

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony