BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 63/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2024 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2024-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-07-15 14:16

Zarządzenie Nr 62/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2024 r.

w sprawie niezatwierdzenia Arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-07-16 09:34

Zarządzenie Nr 61/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lipca 2024 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zasad zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-07-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-07-10 11:11

Zarządzenie Nr 60/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2024-07-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-07-05 09:54

Zarządzenie Nr 59A/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Izabelinie przy ul. Orła Białego i ul. Kuncewicza, stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 59/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • data wytworzenia: 2024-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-07-08 12:55

Zarządzenie Nr 58/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa OZE na terenie Domu Pomocy Spolecznej w Sadowej"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwolińska, Sprawdził: Piotr Sienkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-06-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-28 08:52

Zarządzenie Nr 57/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2024-06-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-20 15:31

Zarządzenie Nr 56/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2024-06-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-07-02 15:45

Zarządzenie Nr 55/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie uzupełnienia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt ustalonego w załączniku nr 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Bartosik, Sprawdził: Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2024-06-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-20 09:46

Zarządzenie Nr 54A/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2024-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-20 15:29

Zarządzenie Nr 54/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany godzin pracy urzędu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-18 12:40

Zarządzenie Nr 53/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie poddania pod kontrolę Wicestaroście zadań z zakresu geodezji i kartografii

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-18 12:37

Zarządzenie Nr 52/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do Arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu na rok szkolny 2023/2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-18 09:18

Zarządzenie Nr 51/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2024-06-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-18 12:35

Zarządzenie Nr 50/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkurskowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2024-06-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-04 12:40

Zarządzenie Nr 49/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2024-05-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-04 12:47

Zarządzenie Nr 48/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie niezatwierdzenia Arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim na rok szkolny 2024/2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-05-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-04 12:39

Zarządzenie Nr 47/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie niezatwierdzenia Arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu na rok szkolny 2024/2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-05-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-04 12:37

Zarządzenie Nr 46/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie niezatwierdzenia Arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-05-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-04 12:31

Zarządzenie Nr 45/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-05-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-20 11:59

Zarządzenie Nr 44/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Arkusza organizacji Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-05-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-05-24 14:44

Zarządzenie Nr 42/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie powierzenia zadań Etatowym Członkom Zarządu Powiatu w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-12 10:04

Zarządzenie Nr 41/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego Wicestarosty i Etatowych Członków Zarządu Powiatu w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-06-12 10:02

Zarządzenie Nr 40/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2024-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-05-15 12:40

Zarządzenie Nr 39/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2024-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-05-09 14:15

Zarządzenie Nr 38/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2024-04-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-23 14:06

Zarządzenie Nr 37/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2024-04-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-23 14:05

Zarządzenie Nr 36/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do Arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu na rok szkolny 2023/2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-04-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-18 15:49

Zarządzenie Nr 35/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2024-04-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-17 14:57

Zarządzenie Nr 34/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2024-04-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-12 15:25

Zarządzenie Nr 33/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2024-03-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-04 11:44

Zarządzenie Nr 32/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 0004 Łomianki Miasto, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-04 11:42

Zarządzenie Nr 31/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki nieruchomości położonych w obrębie 0023 Łomianki Miasto, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-27 11:23

Zarządzenie Nr 30/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkowników wieczystych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-27 11:22

Zarządzenie Nr 29/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2024-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-25 12:04

Zarządzenie Nr 28/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2024-03-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-02 13:48

Zarządzenie Nr 27/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2024-03-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-25 12:02

Zarządzenie Nr 26/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Piłkowski, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-18 14:48

Zarządzenie Nr 25/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „ZACHÓD 2024 ”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Piłkowski, Sprawdził: Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2024-03-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-13 15:37

Zarządzenie Nr 24/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2024-03-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-14 12:07

Zarządzenie Nr 23/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do Arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim na rok szkolny 2023/2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-03-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-08 15:28

Zarządzenie Nr 22/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2024-03-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-11 13:49

Zarządzenie Nr 21/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2024-03-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-06 14:35

Zarządzenie Nr 20/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2024-03-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-04 16:05

Zarządzenie Nr 19/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2024-02-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-06 14:34

Zarządzenie Nr 18/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie uzupełnienia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt ustalonego w załączniku nr 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Bartosik, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-02-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-21 15:14

Zarządzenie Nr 17/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2024 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bartosik, Sprawdził: Barbara Gębala, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-02-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-21 13:28

Zarządzenie Nr 16/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do Arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu na rok szkolny 2023/2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-02-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-20 13:49

Zarządzenie Nr 15/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie wsi Korfowe i Łubiec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Julita Szczepanik, Sprawdził: Krystyna Szulc, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-02-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-20 11:14
 • zmodyfikował: Katarzyna Fabiniak
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-20 12:03

Zarządzenie Nr 14/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-02-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-16 15:28

Zarządzenie Nr 13/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Cezary Niedziałek
  data wytworzenia: 2024-02-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-16 15:26

Zarządzenie Nr 12/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie: powołania Jury Lokalnego w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2024-02-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-14 13:00

Zarządzenie Nr 11A/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkowników wieczystych

Zarządzenie Nr 10/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2024-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-06 14:55

Zarządzenie Nr 9/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-30 14:20

Zarządzenie Nr 8/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-30 14:18

Zarządzenie Nr 7/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-30 14:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Utraciło moc Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dąbek, Sprawdził: Piotr Sienkiewicz, Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-14 13:04

Zarządzenie Nr 5/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Madanowsska, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-17 13:17

Zarządzenie Nr 4/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Różańska, Sprawdził: Ewelina Degowska, Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-17 13:14

Zarządzenie Nr 3/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Piłkowski, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-10 15:28

Zarządzenie Nr 2/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla budowy linii kolejowej kolei dużych prędkości nr 85 na odcinku od km 14+093 do km 21+707

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Radziszewska, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-03 11:56

Zarządzenie Nr 1/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie określenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-03 11:53

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony