BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 92/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-05-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-05-10 14:09

Uchwała Nr 91/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Babice” dotacji celowej w roku 2024 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2024-05-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-05-10 14:06

Uchwała Nr 90/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Błonie” dotacji celowej w roku 2024 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Pakulska, sprawdził: Krystyna Szulc, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2024-05-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-05-10 14:02

Uchwała Nr 88/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 191 / 2022 Zarządu Powiatu warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-04-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-05-06 14:49

Uchwała Nr 87/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-04-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-26 12:09

Uchwała Nr 86/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-04-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-26 12:08

Uchwała Nr 85/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością zlokalizowaną w mieście Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-04-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-18 10:39

Uchwała Nr 84/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyznania rocznej nagrody finansowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-04-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-18 10:37

Uchwała Nr 83/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Anna Pakoca, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-04-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-18 10:35

Uchwała Nr 82/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-04-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-26 12:11

Uchwała Nr 81/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin C w gminie Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-15 12:36

Uchwała Nr 80/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Sachogłuchowicz, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Halina Dańko
  data wytworzenia: 2024-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-15 12:34

Uchwała Nr 79/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Halina Dańko
  data wytworzenia: 2024-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-15 12:32

Uchwała Nr 78/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-12 15:29

Uchwała Nr 77/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowanej w Ożarowie Mazowieckim, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-02 11:33

Uchwała Nr 76/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-02 11:31

Uchwała Nr 75/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-02 11:29

Uchwała Nr 74/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-02 11:23

Uchwała Nr 73/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-02 11:18

Uchwała Nr 72/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-04-02 11:05

Uchwała Nr 71/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-26 15:24

Uchwała Nr 70/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-26 15:22

Uchwała Nr 69/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXVIII / 340 / 2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-26 15:21

Uchwała Nr 68/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-12 12:09

Uchwała Nr 67/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia – Krokusa” część II w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-12 12:07

Uchwała Nr 66/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia – Krokusa” część I w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-12 12:06

Uchwała Nr 65/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie-Wieś, ul. Sochaczewska – etap III

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-12 12:03

Uchwała Nr 64/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego
z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-12 11:56

Uchwała Nr 63/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
  data wytworzenia: 2024-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-12 11:53

Uchwała Nr 62/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-08 15:33

Uchwała Nr 61/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-03-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-11 16:47

Uchwała Nr 60/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-06 10:10

Uchwała Nr 59/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Cezary Niedziałek
  data wytworzenia: 2024-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-29 14:42

Uchwała Nr 58/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-29 14:35

Uchwała Nr 57/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu

Uchwała Nr 56/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-29 14:26

Uchwała Nr 55/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-29 14:24

Uchwała Nr 54/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadowej (typ A) na rok 2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Cezary Niedziałek
  data wytworzenia: 2024-02-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-21 15:05

Uchwała Nr 53/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-02-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-21 15:02

Uchwała Nr 52/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-02-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-21 15:00

Uchwała Nr 51/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-02-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-21 14:59

Uchwała Nr 50/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-02-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-21 13:39

Uchwała Nr 49/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-02-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-20 11:50

Uchwała Nr 48/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-02-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-20 11:48

Uchwała Nr 47/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-02-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-20 11:47

Uchwała Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXVII / 326 / 2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-02-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-20 11:45

Uchwała Nr 45/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu (typ A) oraz (typ B) na rok 2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bartosik, Sprawdził: Barbara Gębala, Cezary Niedziałek
  data wytworzenia: 2024-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-12 13:36

Uchwała Nr 44/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-12 13:34

Uchwała Nr 43/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego za lata 2021-2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-06 12:00

Uchwała Nr 42/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-06 11:53

Uchwała Nr 41/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-02-06 11:50

Uchwała Nr 40/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-22 16:48

Uchwała Nr 39/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-22 16:46

Uchwała Nr 38/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-22 16:45

Uchwała Nr 37/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-22 16:44

Uchwała Nr 36/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie umowy najmu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-12 12:38

Uchwała Nr 35/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 177/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-12 12:36

Uchwała Nr 34/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie nadania nazwy budynkowi hospicjum w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-12 15:27

Uchwała Nr 33/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Niemyjska, Sprawdził: Barbara Gębala, Cezary Niedziałek
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 14:25

Uchwała Nr 32/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewniak  oraz części wsi Wilkowa Wieś, Wilków
i Grądki w gminie Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:58

Uchwała Nr 31/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego – etap II

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:55

Uchwała Nr 30/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej –  Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:54

Uchwała Nr 29/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:45

Uchwała Nr 28/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:43

Uchwała Nr 27/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:42

Uchwała Nr 26/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:40

Uchwała Nr 25/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:39

Uchwała Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:37

Uchwała Nr 23/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:35

Uchwała Nr 22/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:33

Uchwała Nr 21/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:31

Uchwała Nr 20/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-11 13:26

Uchwała Nr 19/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla budowy linii kolejowej kolei dużych prędkości nr 85 na odcinku od km 14+093 do km 21+707

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Radziszewska, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:57

Uchwała Nr 18/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:54

Uchwała Nr 17/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:53

Uchwała Nr 16/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:51

Uchwała Nr 15/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie,  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:50

Uchwała Nr 14/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:49

Uchwała Nr 13/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:47

Uchwała Nr 12/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:46

Uchwała Nr 11/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:44

Uchwała Nr 10/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:43

Uchwała Nr 9/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:41

Uchwała Nr 8/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:39

Uchwała Nr 7/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:35

Uchwała Nr 6/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:33

Uchwała Nr 5/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:29

Uchwała Nr 4/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:28

Uchwała Nr 3/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:25

Uchwała Nr 2/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:22

Uchwała Nr 1/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-04 12:20

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony