BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia - budowa linii kablowych SN 15kV na dz. nr ew. 116, 117, 123/25, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 20.05.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci elektroenergetyc znej średniego napięcia 15 kV- budowa linii kablowych SN 15kV na dz. nr ew. 116, 117, 123/25, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 136/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-21 09:24

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kwirynów, dz. nr ew. 120/11, obręb 0014 Kwirynów , gmina Stare Babice. Inwestor: Urszula Cerańska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 17.05.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urszuli Cerańskiej w sprawie planowanej inwetycji polegającej na robudowie budynku mieszkanlego jednorodzinnego na dz. nr ew. 120/11, obreb 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice.

Lista spraw 135/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-20 09:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 12/13, obręb 0021, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 17.05.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego w zabudowe szeregowej na dz. nr ew. 12/13, obręb 0021, gm. Błonie.

Lista spraw 134/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-20 09:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do projektowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Dębowej w gminie Łomianki. Dz. nr ew. 285/3, 480/12, 480/13, 480/14, 480/15, obręb 0006, gmina: Łomianki. Inwestor: PERFEKT INVEST SP. Z O.O.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2024 r. poz. 725 t.j. ) w dniu 17.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PERFRKT INVEST SP. Z O.O., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do projektowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Dębowej w gminie Łomianki. Dz. nr ew. 285/3, 480/12, 480/13, 480/14, 480/15,  obręb 0006, gmina: Łomianki

 

Lista spraw 133/z/2024

 • opublikował: Martyna Pacler
  data publikacji: 2024-05-17 14:55
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-17 14:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej o nr ew. 302/5 w miejscowości Żukówka, gmina Błonie. Inwestor: Daniel Kałuża

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2024 r. poz. 725 t.j. ) w dniu 17.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Daniela Kałuży, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej o nr ew. 302/5 w miejscowości Żukówka, gmina Błonie

 

Lista spraw 132/z/2024

 • opublikował: Martyna Pacler
  data publikacji: 2024-05-17 10:48
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-17 14:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 278 i 271, obreb Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Sebastian Szymański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 16.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sebastiana Szymańskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej w ul. Strzelców Karpackich na dz. nr ew. 278 i 271, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice.

 

Lista spraw 131/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-16 13:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 1204, obręb 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Ilona Grabarczyk, Sylwia Mielczarek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 16.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ilony Garbarczyk i Sylwi Mielczarek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na dz. nr ew. 1204, przy ul. Polnej 38, obręb 0011 Leszno, gm. Leszno

 

Lista spraw 130/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-16 13:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 99, 101, obręb 0027 Szczytno, gm. Kampinos. Inwestor: Złote Piaski Kampinos Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 15.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Złote Piaski Kampinos Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na dz. nr ew. 99, 101, obręb 0027 Szczytno, gm. Kampinos.

 

Lista spraw 129/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-15 15:04
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-16 13:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej na dz. nr ew. 99, obręb 0027 Szczytno, gm. Kampinos. Inwestor: Złote Piaski Kampinos Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 15.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Złote Piaski Kampinos Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr ew. 99, obręb 0027 Szczytno, gm. Kampinos.

 

Lista spraw 128/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-15 15:03
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-16 13:35

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego polagającej na wykonaniu otworu okiennego w ścianie zewnętrznej na dz. rn ew. 766, obręb 0004, gm. Łomianki. Inwestor: Katarzyna i Krzysztof Łyżwa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyny i Krzysztofa Łyzwa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegającej na wykonaniu otworu okiennego w ścianie zewnętrznej na dz. nr ew. 766, obręb 0004, gm. Łomianki.

 

Lista spraw 127/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-14 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 113/16, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Barabara Szewczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Barbary Szewczak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 113/16, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

 

Lista spraw 126/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-13 12:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 4/18, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Grzegorz Bernaś

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 09.05.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grzegorza Bernasia, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 4/18, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 125/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-10 11:05

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszklanego jednorodzinnego na dz. nr ew. 120/35, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Marta Kober

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 10.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marty Kober, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinngo wg projektu gotowego "WIKTORIA-wersja podstawowa" na dz. nr ew. 120/35, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie.

 

Lista spraw 124/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.05.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-10 10:53
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-20 09:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 4/6, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp.z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 09.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 4/6, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Lista spraw 123/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-10 08:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 1195, 579/9, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 08.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1195, 579/9, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Lista spraw 122/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.05.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-08 14:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-21 11:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz nr ew. 521, 518/15, 518/7, obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 07.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszklanych jednorodzinnych na dz. nr ew. 521, 518/15, 518/7, obreb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

 

Lista spraw 121/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.05.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-08 09:08
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-15 12:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz nr ew. 521, 518/11, 518/3, obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 07.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszklanych jednorodzinnych na dz. nr ew. 521, 518/11, 518/3, obreb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

 

Lista spraw 120/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.05.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-08 09:06
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-15 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 521, 518/13, 518/5, obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 07.05.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszklanych jednorodzinnych na dz. nr ew. 521, 518/13, 518/5, obreb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

 

Lista spraw 119/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.05.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-08 09:03
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-15 12:04

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 147/8, obreb 0001, gm. Kampinos. Inwestor: Agnieszka Cygan- Nowak, Marek Nowak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 30.04.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki Cygan- Nowak i Marka Nowaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 147/8, obreb 0001, gm. Kampinos.

 

Lista spraw 118/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-05-02 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 54/4, 53/3, obręb 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Paweł Tyczyński, Maria Tumiłowicz- Tyczyńska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 30.04.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pawła Tyczyńskiego i Marii Tumiłowicz- Tyczyńskiej , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do domów jednorodzinych na dz. nr ew. 54/4, 53/3, obręb 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 117/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.05.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-30 13:26
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-13 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z odejściami bocznymi tej sieci o granic nieruchomości gruntowych na dz. nr ew. 217, 218/22, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. InwestorL QWADRAT Dariusz Szozda

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 29.04.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: QWADRAT Dariusz Szozda, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych i budynków przy ul. Wiklinowej na dz. nr ew. 217, 218/22, obreb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Lista spraw 116/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-30 08:52

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr ew. 274/4, 274/5, 274/7, 274/8, 274/9, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Marcin Milewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 29.04.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Milewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr ew. 274/4, 274/5, 274/7, 274/8, 274/9, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 115/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-30 08:44

Zgłoszenie z projektem budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na dz. nr ew. 180/1, 167/9, 167/8, 167/6, 224/1, obręb 0011, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ATMAN Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 29.04.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ATMAN Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na dz. nr ew. 180/1, 167/9, 167/8, 167/6, 224/1, obręb 0011, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 114/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.05.2024r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 291/u/2024 umorzajacą powyższe zgłoszenie

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-30 08:37
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-16 15:27

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 233/2, obreb 0033 Zaboró, gm. Leszno. Inwestor: Mariola i Rafał Marszałkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 29.04.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marioli i Rafała Marszałkowskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr w. 233/2, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Lista spraw 113/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-29 13:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej na dz. nr ew. 289, 1342/1, 1342/3, 1343/1, 1344/1, 1346/6, 1346/10, 1399/2, 1400/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: BM INVEST Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 26.04.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: B< INVEST Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do osiedla 12 budynków wielorodzinnych Natura Life w ulicach Kościelna Droga i Wiślanej, dz. nr ew. 289, 1342/1, 1342/3, 1343/1, 1344/1, 1346/6, 1346/10, 1399/2, 1400/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 112/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.05.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-26 13:35
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-20 15:38

Zgłoszenie z projetem budowybudynku jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 119/2 i 120/2, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Sławomir Żentarzewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 26.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Słąwomira i Żentarzewskigo, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 119/2 i 120/2, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 111/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-26 13:31

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 165/12, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: Nikola i Dominik Piastowicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 26.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Nikoli i Dominika Piastowiczów, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 165/12, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin.

Lista spraw 110/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-26 10:14

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 62/4, obręb 0007 Błonie-Wieś, gm. Błonie. Inwestor: Elżbieta Kalita

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu19.04.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Elżbiety Kality, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 62/4, obręb 0007 Błonie- Wieś, gm. Błonie.

Lista spraw 109/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-26 08:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 222/18, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Justyna Jaworska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 25.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Justyny Jaworskiej, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 222/18, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Lista spraw 108/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-25 12:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 2, 21, 28, 29/2, 41/3, 42, 44/4, 44/9, 44/10, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 24.04.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym dz. nr ew. 2, 21, 28, 29/2, 41/3, 42, 44/4, 44/9, 44/10, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 107/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-25 08:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 15/17, obręb 0032, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 24.04.2024r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 15/17, obręb 0032, gm. Błonie.

Lista spraw 106/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.05.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-25 08:18
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-13 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilenia doświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 166/5, obreb 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Zarząd Województwa Mazowieckiego

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 24.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zarządu Województwa Mazowieckiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilenia dośiwetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 166/5, obręb 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 105/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 25.04.2024r. satrosta warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-24 15:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-25 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłączy kablowych nN-0,4kV na dz. nr ew. 46/3, 47/1, 74/25, 47/3, 48/1, 74/27, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowicki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 24.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłączy kablowych nN-0,4kV na dz. nr ew. 46/3, 47/1, 74/25, 47/3, 48/1, 74/27, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 104/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 08.04.2024r.Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-24 12:57
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-08 15:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 285/3, 480/12, 480/13, 480/14, 480/15, obręb 0006, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 23.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 285/3, 480/12, 480/13, 480/14, 480/15, obręb 0006, gm. Łomianki.

Lista spraw 103/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 25.04.2024r. satrosta warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-24 09:02
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-25 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 165/5, obręb 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Patrycja Kucharska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 23.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Patrycji Kucharskiej, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 165/5, obręb 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. 

Lista spraw 102/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-24 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nN 0,4 kV oraz złącza kablowo- pomiarowego dz. nr ew. 135/28, 33/3, 19/16, 47/1, 34/7, 34/9, obręb 0011 Mory, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 20.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transfrmatorowej SN/nN, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i nN 0,4kV oraz złącza kablowo- pomiarowego na dz. nr ew. 135/28, 33/3, 19/16, 47/1, 34/7, 34/9, obręb 0011 Mory, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 101/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-24 08:54
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-25 09:59

Zgłoszenie z projektem budowykontenerowej stacji transformatowoej SN/nN, elektroenergetycznej sieci kablwoej SN-15 kV i nN 0,4kV oraz złączy kablowo- pomiarowych dz. nr ew. 763/1, 397, 395/1, 139/3, 137, 139/4, obreb Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 20.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transfrmatorowej SN/nN, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i nN 0,4kV oraz złączy kablowo- pomiarowych na dz. nr ew. 763/1, 397, 395/1, 139/3, 137, 139/4, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Lista spraw 100/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-24 08:49
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-25 09:58

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w dz. nr ew. 69, 70/6, 70/8, 70/9, 77, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 22.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w dz. nr ew. 69, 70/6, 70/8, 70/9, 77, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gmina Leszno.

Lista spraw 99/z/2024

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2024-04-23 12:03

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 litrów na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 109/4, obręb 0014 Łubiec, gmina Leszno. Inwestorzy: Halina i Stanisław Szarblewscy.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) w dniu 22.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Haliny i Stanisława Szarblewskich w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 litrów na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 109/4, obręb 0014 Łubiec, gmina Leszno.

Lista spraw 98/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.05.2024 r. wydał decyzję Nr 282/u/2024 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2024-04-23 11:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-15 09:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej na dz. nr ew. 2, 126/10, obręb 0036 Żukówka, gm. Błonie. Inwestor: Cezary Stachoń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 17.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Cezarego Stachonia, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci wodociagowej do posesji (dz. nr ew. 10/1, 10/2, 11/1, 11/2), w dz. nr ew. 2/126/10, obręb 0036 Żukówka, gm. Błonie.

Lista spraw 97/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.05.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-17 14:54
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-16 15:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na dz. nr ew. 19/19, 19/9, obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 17.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na dz. nr ew. 19/19, 19/9, obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice.

Lista spraw 96/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-17 12:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV na dz. nr ew. 540/8, 658, obręb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 17.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV na dz. nr ew. 540/8, 658, obręb 0001, gm. Łomianki.

Lista spraw 95/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-17 12:34
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-23 12:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 72, 123/3, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 16.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku mieszkalnego dwulokalowego na dz. nr ew. 72, 123/3, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Lista spraw 94/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-16 15:18
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-23 12:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gaozwej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 119/4,119/9, obręb 0017 Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 16.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnego na dz. nr ew. 119/4, 119/9, obręb 0017 Pogroszew-Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 93/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-16 15:16
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-23 12:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 165/5, obręb 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Patrycja Kucharska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 16.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Patrycji Kucharskiej, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 165/5, obręb 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice.

Lista spraw 92/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-16 11:59

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu ziemnego na dz. nr ew. 316/1, obręb 0001 Kampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Paweł Śmigielski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 15.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Śmigielskiego, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu ziemnego na dz. nr ew. 316/1, obręb 0001, gm. Kampinos.

Lista spraw 91/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-15 12:57

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 106, obreb 0001 Czarnów, gm. Leszno. Inwestor: Joanna Kozera

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 15.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanny Kozery, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszalnym jednordzinnym na dz. nr ew. 106, obręb 0001 Czarnów, gm. Leszno.

Lista spraw 90/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-15 11:28
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-19 13:05

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z urządzeniami budowlanymi na dz. nr ew. 165/12, obreb 0020 Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: Nikola Piastowicz, Dominik Piastowicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 12.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Nikoli Piatowicz i Dominika Piastowicz, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi na dz. nr ew. 165/12, obreb 0020 Mościska, gm. Izabelin.

Lista spraw 89/z/2024

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.04.2024 r. wydał decyzję nr 257/u/2024 umorzającą powyższe postępowanie .

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-12 15:30
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-26 15:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Misikowskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 12.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Misikowskiego na dz. nr ew. 371/1, 372/1, 373/2, 378/1, 379/4, 379/6, 380/1, 381/1, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 88/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-12 12:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan na dz. nr ew. 532, 537, 538, obreb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Perfekt Invest Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 11.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Perfekt Invest Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan do domów jednorodzinnych przy ul. Wyjątkowej na dz. nr ew. 532, 537, 538, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 87/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-11 13:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z dwoma przyłączami na dz. nr ew. 44/8, 45/8, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 11.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi dla dwóch budynków dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 44/8, 45/8, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Lista spraw 86/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-11 13:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 982, 654/2, 556/1, 557/1, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Franciszek Machalica

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 11.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Franciszka Machalica, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 982, 654/2, 556/1, 557/1, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Lista spraw 85/z/2024,

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.05.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-11 10:00
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-20 15:37

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna na dz. nr ew. 296, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Jan i Sylwia Domańscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 05.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jana i Sylwii Domańskich, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędą infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 296, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Lista spraw 84/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.05.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-05 12:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-15 08:25

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu ziemnego na dz. nr ew. 151/12, obręb 0001, gm. Kampinos. Inwestor: Jacek Raczkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 05.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jacka Raczkowskiego, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu ziemnego na dz. nr ew. 151/12, obręb 0001 Kampinos, gm. Kampinos.

Lista spraw 83/z/2024,

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 30.04.2024r. Satarosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-05 12:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-30 15:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 41/33, 41/34, obreb 0001 Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 05.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej (6szt.) na dz. nr ew. 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 41/33, 41/34, obręb 0001 Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 82/z/2024,

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-05 11:27
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-18 10:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 37/3, 36/14, 37/10, 38/10, obreb 0009, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 05.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 37/3, 36/14, 37/10, 38/10, obręb 0009, gm. Błonie.

Lista spraw 81/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-05 11:23
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-18 10:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 20, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Q HOME DEVELOPMENT

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 04.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Q HOME DEVELOPMENT, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 20, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki do osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dwulokalowej.

Lista spraw 80/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-04 12:58
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-18 10:41

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kwirynów, dz. nr ew. 120/11, obręb 0014 Kwirynów , gmina Stare Babice. Inwestor: Urszula Cerańska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 02.04.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urszuli Cerańskiej w sprawie planowanej inwetycji polegającej na robudowie budynku mieszkanlego jednorodzinnego na dz. nr ew. 120/11, obreb 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice.

Lista spraw 79/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.05.2024 r. wydał decyzję Nr 293/s/2024 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-04-02 13:51
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-17 08:46

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kwirynów, dz. nr ew. 120/11, obręb 0014 Kwirynów , gmina Stare Babice. Inwestor: Marcin Cerański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 29.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Cerańskiego w sprawie planowanej inwetycji polegającej na robudowie budynku mieszkanlego jednorodzinnego na dz. nr ew. 120/11, obreb 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice.

Lista spraw 78/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.04.2024 r. wydał decyzję Nr 206/u/2024 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2024-03-29 15:59
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-17 08:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 579, 580, 581, 582, 583, 584, 514, 585, 586, 587, 589, 588, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 615, obreb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Pure Development Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 28.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pure Development Sp. z o.o. Sp. k.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 579, 580, 581, 582, 583, 584, 514, 585, 586, 587, 589, 588, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 615, obreb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 77/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-29 11:30
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-10 11:32

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne na dz. nr ew. 22/6, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Justyna i Michał Rozwadowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 29.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Justyny i Michała Rozwadowskich,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na przebudowie budynku mieszklanego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza użytkowania na cele mieszkalne na dz. nr ew. 22/6, obręb 0011, gm. Leszno.

Lista spraw 76/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-29 11:26
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-15 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej na dz. nr ew. 183, 277/7, obręb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Monika Wolińska, Kacper Skarżyński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 29.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki Wolińskiej i Kacpra Skarżyńskiego,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Trakt Królewski dz. nr ew. 183, 277/7, obręb 0027 Wojcieszn, gm. Stare Babice.

Lista spraw 75/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-29 10:22
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-11 14:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do budynku usługowego na dz. nr ew. 140/7, 1, 129/7, 129/8, 130/2, 131/2, 153/11, 150/2, obręb 0016 Pogroszew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Rafał Gałecki, Dagmara Gałecka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 27.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Dagmary Gałeckiej i Rafała Gałęckiego,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynku usługowego na dz. rn ew. 140/7, 1, 129/7, 129/8, 130/2, 131/2, 153/11, 150/2, obręb 0016 Pogroszew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 74/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-28 08:16
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-22 16:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej na dz. nr ew. 518/10, 518/12, 518/14, 521, 522, obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 27.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestoa: PGE Dystrybucja S.A.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV na dz. nr ew. 518/10, 518/12, 518/14, 521, 522, obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

Lista spraw 73/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-28 08:12
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-15 15:27

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 124/17, 134, 87/5, obręb 0018 Pasikonie, gm. Kampinos. Inwestorzy: Agnieszka Kacprzak, Joanna Jackowska, Łukasz Przegon, Norbert Rafalik, Magdalena i Piotr Stępień, Agnieszka Banasze, Michał Birecki, Anna i Czesław Rosłonowscy, Anna i Paweł Błażejewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 26.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki Kacprzak, Joanny Jackowskiej, Łukasza Przegon, Norberta Rafalika, Magdaleny i Piotra Stępień, Agnieszki Banaszek, Michała Bireckiego, Anny i Czesława Rosłonowskic, Anny i Pawła Błażejewskich,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 87/5, 134, 124/17, obręb 0018 Pasikonie, gm. Kampinos

Lista spraw 72/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.05.2024r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 292/u/2024 umorzajacą powyższe zgłoszenie

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-27 08:47
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-16 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej oraz złącza kablowego niskiego napięcia na dz. nr ew. 45/18, 84, obręb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 25.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej oraz złącza kablowego niskiego napięcia, dz. nr ew. 45/18, 84, obręb 0001, gm. Łomianki.

Lista spraw 71/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-25 14:02
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-03 10:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 156/20, 156/18 i 156/23, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: JW Realizacje Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 20.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JW Realizacje Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 156/20, 156/18 i 156/23, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 70/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-20 14:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-27 11:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 46, 39/3, obręb 0001 Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 19.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: SPG Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 46, 39/3, obręb 0001 Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 69/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-19 08:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-10 11:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji grawitacyjnej na dz. nr ew. 543, 110/1, 115/1, 115/4, 115/2, 116, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ATMAN Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 19.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ATMAN Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr ew. 543, 110/1, 115/1, 115/4, 115/2, 116, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 68/z/2024

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.05.2024r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-19 08:53
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-15 15:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na dz. nr ew. 487, 542, 543, 110/1, obreb 0003 Duchnice, dz. nr ew. 348/2, 380, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ATMAN Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 19.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ATMAN Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na dz. nr ew. 487, 542, 543, 110/1, obręb 0003 Duchnice, dz. nr ew. 348/2, 380, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 67/z/2024

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.05.2024r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-19 08:50
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-15 15:43

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym,naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego-lokal 2, na dz. nr ew. 101/8, 102/9, obręb 0032 Wyględy, gm.Leszno. Inwestor: Marta Kuczyńska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 14.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym,naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego-lokal 2, na dz. nr ew. 101/8, 102/9, obręb 0032 Wyględy, gm.Leszno.

Lista spraw 66/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2024-03-15 12:25
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-15 13:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego (3szt) na dz. nr ew. 287/2, 287/5, 287/6, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 14.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego (3szt.) na dz. nr ew. 287/2, 287/5, 287/6, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Lista spraw 65/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-14 11:33
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-26 13:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 835/1, 1289, 866, 795/3, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 14.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 835/1, 1289, 866, 795/3, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

Lista spraw 64/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-14 11:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-21 14:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 263, 260/4, obreb 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 14.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 263, 260/4, obręb 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki.

Lista spraw 63/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-14 11:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gaozwej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 94, 82/13, obręb 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 14.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 94, 82/13, obręb 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki.

Lista spraw 62/z/2024

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 23.04.2024r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję sprzeciwu nr 250/s/2024 do w/w zgłoszenia .

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-14 11:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-24 14:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 299/1, 299/2, 305, 303, obręb 0022, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 14.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 299/1, 299/2, 305, 303, obręb 0022, gm. Łomianki.

Lista spraw 61/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu  21.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-14 11:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-21 14:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 18/43, 18/34, 1/32, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 13.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 18/43, 18/34, 18/32, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 60/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-13 13:28
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-19 13:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 140/3, obręb 0027, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Grzyb

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 11.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Grzyba, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 140/3, obręb 0027 Radonice, gm. Błonie.

Lista spraw 59/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-13 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 355/29, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 12.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 355/29, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 58/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-12 12:29
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-15 12:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 70/34, 69/28, 69/27, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 12.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 70/34, 69/28, 69/27, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin.

Lista spraw 57/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-12 12:27
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-15 12:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinngo do 70m2 wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe dz. nr ew. 27/5 i 28/5, obręb 0016 Łazy, gm. Kampinos. Inwestorzy: Wioletta i marek Sandomierscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 11.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Wioletty i Marka Sandomierskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 27/5 i 28/5, obręb 0016 Łazy Kol. Ludwików, gm. Kampinos.

Lista spraw 56/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-12 08:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 258/13, 259/15, obręb 0019 Mariew, gm. Stare Babice. Inwestor: Dariusz Ambroziak, Andrzej Grzegorczyk, Paweł Kossek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 11.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Dariusza Ambroziaka, Andrzeja Grzegorczyka, Pawła Kosseka,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 258/13, 259/15, obręb 0019 Mariew, gm. Łomianki.

Lista spraw 55/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-11 10:34
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-23 15:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 29/29, obręb 0025 Wolskie, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Damian Błażejewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 08.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Damiana Błażejewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 29/29, obręb 0025 Wolskie

Lista spraw 54/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-08 11:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi na dz. nr ew. 78/4, 76/10, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 07.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych przy ul. Wspólne/Chopina na dz. nr ew. 78/4, 76/10, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 53/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-07 12:41
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-29 09:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 22/12, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor:PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 06.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 22/12, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 52/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-07 12:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-15 12:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednorodzinnego z garażem w zabudowie wolnostojącej typu "TATIANA" na dz. nr ew. 28/22, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Kinga Zalewska-Otwinowska i Stefan Otwinowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 06.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Kingi Zalewskiej- Otwinowskiej i Stefana Otwinowskiego,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w zabudowie wolnostojącej typu "TATIANA" na dz. nr ew. 28/22, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Lista spraw 51/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-06 10:58

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szamba na dz. nr ew. 816/15, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Agnieszka i Krzysztof Maleszyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 05.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Krzysztofa Maleszyk,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szamba szczelnego bezodpływowego na dz. nr ew. 816/15, obręb 0011, gm. Leszno.

Lista spraw 50/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-05 15:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 1124, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 04.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 1124, obreb 0011, gm. Leszno.

Lista spraw 49/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-04 13:56
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-13 13:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na dz. nr ew. 272/5, 272/14, 272/15, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: AMD DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 01.03.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: AMD DEVELOPMENT Sp. z o.o.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej na dz. nr ew. 272/5, 272/14, 272/15, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Lista spraw 48/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-03-01 10:20
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-26 12:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 18/43, 18/32, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor : ARCHE S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 29.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ARCHE S.A.,w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 18/43, 18/32, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 47/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-29 14:36
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-11 16:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 329, 344, 57/2, 332, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Paweł Trojanowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 28.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Trojanowskiego, sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 329, 344, 57/2, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

Lista spraw 46/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-28 10:26
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-10 11:32

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 113/2 i 114/2, obręb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Marzena Zagórska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 27.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marzeny Zagórskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 113/2 i 114/2, obręb Wojcieszyn, gm. Stare Babice.

Lista spraw 45/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-28 10:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 37/12, obręb 0008, g. Ożarów Mazowiecki. Inwestorzy: Justyna Łukomska-Roszczyk, Marta Putkowska, Adam Łukomski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 27.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Justyny Łukomskiej- Roszczyk, Marty Putkowskiej, adama Łukomskiego, w sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 37/12, obręb 0008, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 44/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-28 09:24
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-06 11:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 4/12, 22, 30/7, 30/12, 30/16, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Janusz Kraszek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 25.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Janusza Kraszka, Mw sprawie planowanej inwetycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Nowowiejskiej na dz. nr ew. 4/12, 22, 30/7, 30/12, 30/16, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 43/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-27 09:46
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-12 09:34

Zgłoszenie z proejktem budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 na dz. nr ew. 728/3, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Jacek i Teresa Strzeszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 25.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jacka i Teresy Strzeszewskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 728/3, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 42/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-27 09:35

Zgłoszenie z projektem budowysieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 157, 159, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 26.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 157, 159, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 41/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-26 12:53
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-19 13:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 11/18, 11/17, 5/6, obręb 0014 Błonie miasto, gmina Błonie. Inwestor: JAKON INVEST 3 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 23.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JAKON INWEST 3 Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w dz. nr ew. 11/18, 11/17, 5/6, obręb 0014 Błonie miasto, gmina Błonie.

Lista spraw 40/z/2024

.

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.04.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2024-02-26 09:40
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-12 11:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Krzywej w Łomiankach, na dz. nr ew. 11, 45/2, 45/1, 44/2, 44/1, obręb 0003 Łomianki miasto, gmina Łomianki. Inwestor: IUVI DEVELOPMENT 2.0 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 23.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: IUVI DEVELOPMENT 2.0 Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Krzywej w Łomiankach, na dz. nr ew. 11, 45/2, 45/1, 44/2, 44/1, obręb 0003 Łomianki miasto, gmina Łomianki.

Lista spraw 39/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2024-02-26 09:28
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-29 10:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 98/14, 98/15, 98/16, 98/17, 98/18, 98/19, 57/1, 84/1 obręb 0016 Pogroszew, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestorzy: Paweł Malarowski, Maria Malarowska, Wiesław Malarowski, Konrad Kur, Agnieszka Kur.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 23.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pawła Malarowskiego, Marii Malarowskiej, Wiesława Malarowskiego, Konrada Kura, Agnieszki Kur w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w dz. nr ew. 98/14, 98/15, 98/16, 98/17, 98/18, 98/19, 57/1, 84/1 obręb 0016 Pogroszew, gmina Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 38/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2024-02-26 08:53
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-05 10:16

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 11/13, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gmina Leszno. Inwestor: Weronika Łazowska.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 22.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Weroniki Łazowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 11/13, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gmina Leszno.

Lista spraw 37/z/2024

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2024-02-22 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, przyłaczem kanalizacji sanitarnej i zewnętrzną instalacją energii elektrycznej na dz. nr ew. 296, obręb 0031 Zielonki Wieś, gmina Stare Babice. Inwestor: Sylwia Domańska.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 19.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Sylwii Domańskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, przyłaczem kanalizacji sanitarnej i zewnętrzną instalacją energii elektrycznej na dz. nr ew. 296, obręb 0031 Zielonki Wieś, gmina Stare Babice

Lista spraw 36/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.02.2024 r. wydał decyzję Nr 123/u/2024 umarzającą powyzsze zgłoszenie.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2024-02-20 09:33
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-28 11:46

Zgloszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 129/1, 130/1, 133, obręb 0001 Stare Babice, dz. nr ew. 11/2, 11/4, obreb 0010 Janów, gmina Stare Babice. Inwestorzy: Mirosław Płachta, Tomasz Rojda.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 19.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Mirosława Płachty i Tomasza Rojdy w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 129/1, 130/1, 133, obręb 0001 Stare Babice, dz. nr ew. 11/2, 11/4, obreb 0010 Janów, gmina Stare Babice

Lista spraw 35/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2024-02-20 09:10
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-27 15:18

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 na dz. nr ew. 399/2, obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie. Inwestorzy: Łukasz i Ilona Tomaszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 16.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Łukasza i Ilony Tomaszewskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 399/2, obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie.

Lista spraw 34/z/2024

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2024-02-19 16:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 43/3, obręb 0005, dz. nr ew. 60/4, 42/40, 42/27, obręb 0004, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 16.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia dwóch budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 43/3, obręb 0005, dz. nr ew. 60/4, 42/40, 42/27 obręb 0004, gm. Błonie.

Lista spraw 33/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-16 15:09
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-23 15:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 75, 9/11, 9/14, obręb 0031, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 16.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 75, 9/11, 9/14, obręb 0031, gm. Błonie.

Lista spraw 32/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-16 15:06
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-23 15:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 39/2, 41/4, 43/2, 44/2, 44/5, 51/3, 61/30, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 16.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków wielorodzinnych na dz. nr ew. 39/2, 41/4, 43/2, 44/2, 44/5, 51/3, 61/30, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 31/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-16 15:04
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-27 15:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do buynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 81/25, 82/2, 86/4, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Paweł Skórka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 13.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Skórki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 81/25, 82/2, 86/4, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice.

Lista spraw 30/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-14 09:05
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-23 12:35

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegającego na wykonaniu otworu okiennego w ścianie zewnętrznej na dz. nr ew. 766, obręb 0004, gm. Łomianki. Inwestor: Katarzyna i Krzysztof Łyżwa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 12.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyny i Krzysztofa Łyżwa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego polagającej na wykonaniu otworu okiennego w ścianie zewnętrznej usytuowanego na dz. nr ew. 766, obręb 0004, gm. Łomianki.

Lista spraw 29/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.03.2024 r. wydał decyjzę Nr 202/s/2024 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-13 09:32
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-29 11:34

Zgłoszenie z projektem przebudowy ściany konstrukcyjnej zewnętrznej i wykonanie w niej otworu okiennego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 19/1, 20/1, 26/5 oraz część dz. nr ew. 14 obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Ewa i Piotr Kurasiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 12.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ewy i Piotra Kurasiewiczów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudoie ściany konstrukcyjnej zewnętrznej i wykonanie w niej otworu okiennego na dz. nr ew. 19/1, 20/1, 26/5 oraz część dz. 14, obręb 0011 Klaudyn, gm.Stare Babice.

Lista spraw 28/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 29.04.2024r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 265/u/2024 umorzajacą powyższe 

zgłoszenie

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-12 13:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-30 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w ul. Aleksandra Fredry, Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 06.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia wraz z przyłączem gazowym średniego cisnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 241/4, 215/5, 217/2, 220/2, 221/7, 222/7, 223/11, 224/6, 225/6, 226/15, 226/20, 222/9,obręb Blizne Jasińśkiego, gm. Stare Babice.

Lista spraw 27/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-07 08:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-13 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 66/5, obręb Zalesie, gm. Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 04.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Wojciecha Regulskiego i Aleksandry Gnioski- Regulskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 66/5, obręb Zalesie, gm. Stare Babice.

Lista spraw 26/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-06 08:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 146/2, 146/1, 143/22, 143/26, obręb 0012, gm. Stare Babice. Inwestor: Kinga Pilch, Dominik Kolasa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 05.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Kingi Pilch i Dominika Kolasy, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacynej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 146/2, 146/1, 143/22, 143/26, obręb 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice.

Lista spraw 25/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-05 15:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-08 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej Sn-15kV na dz. nr ew. 705/1, 705/2, obręb 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Słąwomir Kozak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 05.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sławomira Kozaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV w zakresie budowy słupa sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV i rozbiórki słupa sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV na dz. nr ew. 705/1, 705/2, obręb 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

Lista spraw 24/z/2024

,ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-05 15:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-13 15:37

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 114/88, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Anna i Grzegorz Lubańscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 02.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anny i Grzegorza Lubańskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=2700 l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 114/88, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

Lista spraw 23/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-02 13:32
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-07 10:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 6/183, 6/47, obręb Kręczki Kaputy, dz. nr ew. 22, 53/5, 53/20, 53/21, 53/19, 53/26, 53/27, 53/28, 53/29 i 67, obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Hubert Jannasz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 01.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Huberta Jannasza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej pomiedyz ul. Sochaczewską i ul. Wygodną na dz. nr ew. 6/183, 6/47, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, dz. nr ew. 22, 53/5, 53/20, 53/21, 53/19, 53/26, 53/27, 53/28, 53/29 i 67 obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 22/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-01 12:35
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-08 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową szamba szczelnego na dz. nr ew. 367/19, obręb 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Karolina i Rafał Morawscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 01.02.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Karoliny i Rafała Morawskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z szambem na dz. nr ew. 367/19, obręb 0011 Leszno, gm. Leszno.

Lista spraw 21/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-02-01 12:32

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 52, obręb 0016 Magdalenka, gm. Lesznowola. Inwestor:ACTUNIDIA Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 25.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ACTINIDIA Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnętrz i na zewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 52, obręb 0016 Magdalenka, gm. Lesznowola.

Lista spraw 20/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.01.2024 r. przekazał wniosek wg kompetencji do właściwego organu.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-26 14:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 39/2, 41/4, 43/2, 44/4, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Miasteczko Ożarów III Wiewiórka Development Sp. z o.o. Sp. J.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 25.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Miasteczka Ożarów III Wiewiórka Development Sp. z o.o. Sp. J., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego na dz. nr ew. 39/2, 41/4, 43/2, 44/4, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 19/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-25 11:59
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-30 15:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gzowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 805, 504, 333/2, 211/10 213/20, 213/30, 213/2, 213/19, 213/18, 213/27, 213/23, 213/22, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 24.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazwej średniego cisnienia na dz. nr ew. 805, 804, 333/2, 211/10, 213/20, 213/30, 213/2, 213/19, 213/18, 213/27, 213/23, 213/22, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Lista spraw 18/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-25 09:22
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-27 15:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz dwóch słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN na dz. nr ew. 201/9, obręb 0030, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 23.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz dwóch słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN na dz. nr ew. 201/9, obręb 0030, gm. Błonie.

Lista spraw 17/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-24 08:12
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-26 12:33

Zgłoszenie z projektem budowy nowej linii oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 19/17, 19/12, 19/19, 19/18, 19/3, obręb 0025 Pass, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 23.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Błonie, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie nowej linii oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 19/17, 19/12, 19/19, 19/18, 19/3, obręb 0025 Pass, gm. Błonie.

Lista spraw 16/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-23 14:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 14/14, 14/13, obręb 0016 Pogroszew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 23.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 14/14, 14/13, obręb Pogroszew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 15/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-23 13:33
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-26 12:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 37/12, obręb 0008,gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Justyna Łukomska- Roszczyk, Marta Putkowska, Adam Łukomski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 22.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Justymy Łukomskiej - Roszczyk, Marty Putkowskiej, Adama Łukomskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej na dz. nr ew. 37/12, obręb 0008, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 14/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-22 15:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-29 10:09

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej na dz. nr ew. 49, obręb 0018 Pasikonie, gm. Kampinos. Inwestor: Zbigniew Pawlak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 16.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zbigniewa Pawlaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 49, obręb 0018 Pasikonie, gm. Kampinos.

Lista spraw 13/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-16 13:59
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-09 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej wraz z rozbiórką słupa na dz. nr ew. 62/12, 62/13, 62/14, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 16.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15KV wraz z rozbiórką słupa sieci SN-15KV na dz. nr ew. 62/12, 62/13, 62/14, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 12/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-16 13:27
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-29 13:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i ciśnieniowo- grawitacyjnj sieci kanalizacji sanitarnej na z. nr ew. 293/7, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Mariusz Wikbold

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 15.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariusza Wikbolda, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i ciśnieniowo-grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Sienkiewicza, dz. nr ew. 293/7, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 11/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-16 10:18
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-30 15:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 182/8, 182/4, 181/4, obręb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Agata Kęska- Drab i Arkadiusz Drab

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 15.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agaty Kęski0 Drab i Arkadiusza Draba, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ew. 182/8 w m. Stare Faszczyce oraz przyłącza wody do dz. nr ew. 182/4 i 181/4, obreb Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Lista spraw 10/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-16 10:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-20 12:16

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nrew. 89/2, obręb 0029 Wola Pasikońska, gmina Kampinos. Inwestor: Anna Kosińska.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 11.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Kosińskiej., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 89/2, obręb 0029 Wola Pasikońska, gmina Kampinos.

Lista spraw 9/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2024-01-12 13:09
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-19 16:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 359, 346, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 09.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia wraz z przyłączem gazowym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 359, 346, obręb Zielonki- Wieś, gm. Stare Babice.

Lista spraw 8/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.02.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-10 09:24
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-02 13:55

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 28/8, 28/9, 58, 24/23, 26/28, 26/22, obreb 0008 Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 09.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej w ul. polnej, dz. nr ew. 28/8, 28/9, 58, 24/23, 26/28, 26/22, obręb 0008, gm. Błonie.

Lista spraw 7/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-09 13:43
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-10 11:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 70/5, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: Igor Krupski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 08.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Igora Krupskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednolokalowego wolnostojącego na dz. nr ew. 70/5, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki

Lista spraw 6/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-08 13:24
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-15 15:03

Zgłoszenie z pojektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 24/20, obręb 0010 Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: Monika Jakubowska Spyt

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 05.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki Jakubowskiej Spyt,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 24/20, obręb 0010 Dębówka, gm. Błonie.

Lista spraw 5/z/2024

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-08 13:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 987, 1011, 1027, 1028, 1036/3, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 04.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 987, 1011, 1027, 1028, 1036/3, obreb 0011, gm. Leszno.

Lista spraw 4/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-04 13:43
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-05 13:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr ew. 82/34, 81/8, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 04.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitranej i sieci wodociągowej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych przy ul. Wspólnej, dz. nr ew. 82/34, 81/8, obreb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 3/z/2024

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 19.01.2024r. Starosta Warzawski Zachodni wydał zaświdczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-04 13:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-19 14:44

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 179/10, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: katarzyna Dobies- Siwik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 03.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Dobies-Siwik, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 179/10, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Lista spraw 2/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-03 13:36
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-10 15:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączem, na dz. nr ew. 369, 1914, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 03.01.2024 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 369, 1914, obręb 0001, gm. Izabelin.

Lista spraw 1/z/2024

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2024-01-03 13:33
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-05 09:02

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony