BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 425/2024 z dnia 9 maja 2024 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki dla inwestycji obejmującej budowę zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ,,A, B, C i D” z usługami w parterze w budynku „A i D” wraz z garażami podziemnymi, inst. gaz., zagosp. terenu, infrastr. komun. z miej. postoj., infrastr. tech. w terenie, dwoma zb. ret. kan. deszcz., likwidacją sieci wodoc. i gaz. kolidujących z inw., na dz. nr ew. 3/2, obr.0007 Ożarów Maz., oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego: ETAP I: budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,A” z usługami w paterze z garażem podziemnym, wraz z inst. gaz. dla bud. ,,A, B, C i D” i kotłownią dla bud. „A”, zagosp. terenu, infrastr. komun. z miej. post. z infrastr. tech. w terenie, dwoma zb. ret. kan. deszcz., likwidacją sieci wod. i gaz. kolidujących z inw., na dz. nr ew. 3/2, obręb 0007 Ozarów Mazowiecki.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 425/2024 z dnia 9 maja 2024 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki dla inwestycji obejmującej budowę zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ,,A, B, C i D” z usługami w parterze w budynku „A i D” wraz z garażami podziemnymi, inst. gaz., zagosp. terenu, infrastr. komun. z miej. postoj., infrastr. tech. w terenie, dwoma zb. ret. kan. deszcz., likwidacją sieci wodoc. i gaz. kolidujących z inw., na dz. nr ew. 3/2, obr.0007 Ożarów Maz., oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego: ETAP I: budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,A” z usługami w paterze z garażem podziemnym, wraz z inst. gaz. dla bud. ,,A, B, C i D” i kotłownią dla bud. „A”, zagosp. terenu, infrastr. komun. z miej. post. z infrastr. tech. w terenie, dwoma zb. ret. kan. deszcz., likwidacją sieci wod. i gaz. kolidujących z inw., na dz. nr ew. 3/2, obręb 0007 Ozarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2024-05-16 08:31
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-16 08:32

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 09.01.2024r. nr 26/2024 zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno- budowlany obejmujący budowę elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia SN-15kV oraz dwóch złączy kablowych średniego napięcia na działce nr ew. 65, 77, 79/1, 79/2, 106, 105, 104/1 w obrębie ew. 0008 Bramki, jednostka ew. 143201_5 Błonie – obszar wiejski.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2024-03-01 13:37

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21.02.2024r. nr 159/2024 zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno- budowlany obejmujący budowę kotłowni dla potrzeb istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w/c o przepustowości QD=20 000nm3/h wraz z rozbiórką istniejącej kotłowni na działce nr ew. 77/2 w obrębie ew. 0036 Żukówka, jednostka ew. 143201_5 Błonie – obszar wiejski.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2024-02-21 15:22

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony