BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr 71 / 2024 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 22 marca 2024 r.

 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

UCHWAŁA Nr 62 / 2024 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, polegającego na prowadzeniu bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla uczniów publicznych szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Warszawski Zachodni z zakresu programowania
i robotyki oraz zajęć z edukacji multimedialnej.

Informujemy, że w wymaganym terminie określonym w ogłoszeniu z dnia 21 lutego 2024 r. tj. do dnia 29 lutego 2024 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-08 15:40
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-08 15:41

Uchwała nr 52/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Uchwała nr 53/2024 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

UCHWAŁA Nr 48/2024 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2024-02-16 15:33

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lutego 2024 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 – dalej: Ustawa)

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1.       Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadanie nr 1

2.       Wspierania  i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2

 Informujemy, że do dnia 2 lutego 2024 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2024-02-06 13:22
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-16 15:38

UCHWAŁA Nr 40/024 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 18 stycznia 2024 r.


w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-18 18:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-18 18:40

UCHWAŁA Nr 39/2024 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j Dz. U z 2023 r. poz. 571)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-18 18:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-18 18:33

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony