BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lutego 2024 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 – dalej: Ustawa)

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1.       Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadanie nr 1

2.       Wspierania  i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2

 Informujemy, że do dnia 2 lutego 2024 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

  • opublikował: Sylwia Ziobro
    data publikacji: 2024-02-06 13:22
  • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
    ostatnia modyfikacja: 2024-02-16 15:38

Rejestr zmian

  • zmieniono 2024-02-16 15:37 przez Sylwia Ziobro
  • zmieniono 2024-02-16 15:38 przez Sylwia Ziobro

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony