BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVIII / 346 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przyznania nagrody „Żuraw Warszawski Zachodni”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-26 15:51

Uchwała Nr XXXVIII / 345 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX / 195 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-26 15:49

Uchwała Nr XXXVIII / 344 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Sienkiewicz, Sprawdził: Ewelina Degowska, JWojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2024-03-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-26 15:45

Uchwała Nr XXXVIII / 343 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego wchodzącej w skład Zespołu Poradni Psychchologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu poprzez zmianę siedziby

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Anna Pakoca, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2024-03-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-26 15:43

Uchwała Nr XXXVIII / 342 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2024-03-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-26 15:41

Uchwała Nr XXXVIII / 341 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2024 – 2033

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-03-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-26 15:39

Uchwała Nr XXXVIII / 340 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2024-03-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-03-26 15:36

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony