BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Wymóg przygotowania planu wynika z zapisów rządowego dokumentu „Uzupełnienie do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.

Posiadanie takiego dokumentu jest niezbędne z uwagi na procedurę składania wniosków aplikacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich.

Głównym celem dokumentu jest przedstawienie kierunków zrównoważonego rozwoju umożliwiającego poprawę poziomu życia mieszkańców powiatu. Cele strategiczne „Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego” są celami „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu”, natomiast cele operacyjne „Strategii” są kierunkami działań „Planu Rozwoju Lokalnego”. Konkretyzacją kierunków działań są zadania, które prowadzą do ich realizacji.

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiera informacje dotyczące planowanych projektów inwestycyjnych na lata 2004 - 2006 wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, ponadto dokument zawiera informacje o planowanych projektach inwestycyjnych na lata następne, tj. 2007-2013.

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego będzie służył zapewnieniu koncentracji środków finansowych strategicznych celów powiatu oraz będzie wpływał na efektywność ich wykorzystania. Realizacja programu powinna wpłynąć na rozwiązanie podstawowych problemów rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Wawer
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-09-24 09:43
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-12 12:25

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony