Nawigacja

Treść strony

Załatwianie spraw w Starostwie PWZ zgodne z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001

Powiat Warszawski Zachodni został utworzony w wyniku reformy administracyjnej Państwa na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku o utworzeniu powiatów (Dz. U.98.103.652). Funkcjonowanie rozpoczął od dnia 1 stycznia 1999 roku na bazie wspólnych interesów i dróg rozwoju siedmiu gmin: Błonia, Ożarowa Mazowieckiego, Łomianek, Izabelina, Starych Babic, Leszna i Kampinosu. W marcu 2005 roku została uchwalona przez Radę Powiatu Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2015 roku, w której zostały określone kierunki rozwoju Powiatu oraz inwestycje zaplanowane do realizacji w poszczególnych latach. Od chwili utworzenia władze Powiatu oraz pracownicy dbają o ciągłe podwyższanie standardów usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Potwierdzeniem wysiłków podjętych przez Starostwo w tym zakresie jest uzyskanie w 2007 roku certyfikatu ISO w zakresie załatwiania spraw wynikających z realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne, zadania zlecone i zadania przejmowane w drodze porozumień – w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

W Starostwie udokumentowano i wdrożono System Zarządzania Jakością, który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Jest on utrzymywany i ciągle doskonalony. System ten pozwala na pełną realizację celów głównych organizacji oraz daje podstawę do określenia szczegółowych celów jakości. SZJ obejmuje wszystkie wymagania normy oraz wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jest integralną częścią systemu zarządzania Urzędem. Przyjęta Polityka Jakości stanowi podstawę do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Wszystkie działania Urzędu rozpatrywane są jako system wzajemnie powiązanych procesów. Zidentyfikowanie i zarządzanie procesami jako systemem pozwala na zwiększenie skuteczności w codziennej pracy oraz ułatwia osiąganie przyjętych zamierzeń.

Celem Starostwa jest ciągłe doskonalenie jakości pracy to jest zapewnienie bardzo dobrych warunków pracy dla pracowników oraz wysokiego poziomu zadowolenia interesantów.

  • autor informacji: Justyna Rytel-Kuc
    data wytworzenia: 2010.10.15
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-10-15 15:27
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-16 16:10

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00