Nawigacja

Treść strony

Karty usług Wydziału Komunikacji i Transportu w podziale na Referaty

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo a także zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu z uwagi na stan epidemii, wprowadza się zmianę organizacji pracy i sposób załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz Filii w Łomiankach.

 • Interesanci kontaktują się z pracownikami merytorycznymi wydziału telefonicznie, mailowo lub elektronicznie.

 

 • Załatwienie wszelkich spraw z zakresu rejestracji pojazdów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych oraz ich odbioru w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz Filii w Łomiankach będzie możliwe wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty co pozwoli uniknąć kolejek w wydzielonej strefie przeznaczonej dla interesantów.  

 

 • Szczegółowe informacje dotyczące wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat  i numerów rachunków bankowych są podane na stronie internetowej www.bip.pwz.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę” - „Wydział lub jednostka” - „Wydział Komunikacji i Transportu” - „Karty usług i wnioski”. Zaleca się aby płatności za czynności dokonywane w urzędzie były realizowane kartą płatniczą.

 

 • Kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w poszczególnych referatach:

- rejestracja pojazdów                 22 / 733-73-01

- prawa jazdy                               22 / 733-73-15

- transport, OSK, SKP                22 / 733-73-13

- filia w Łomiankach                    22 / 888-98-75

 

Po wcześniejszym umówieniu pracownicy Wydziału będą do Państwa dyspozycji  w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 9.00 do 17.00 a od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00. Filia w Łomiankach otwarta jest w poniedziałek od godziny 10.00 do 18.00 a pozostałe dni od 8.00 do 16.00.

Zalecamy aby sprawy dotyczące zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP załatwiać za pośrednictwem:

 • elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • poczty tradycyjnej,
 • poprzez pozostawienie zabezpieczonych dokumentów w kopercie w urnie stojącej  w wejściu do urzędu.

Należy pamiętać !

Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie, w przeciwnym wypadku wizyta przepada i trzeba umówić się na kolejny termin.  W budynku Starostwa mogą przebywać tylko interesanci wcześniej umówieni i ze względu na epidemię powinni stosować się do ogólnie przyjętych zaleceń dotyczących wprowadzonych środków ostrożności (dezynfekcja rąk, używanie maseczek, zachowanie bezpiecznej odległości).

W wydzielonej strefie przeznaczonej dla interesantów może jednocześnie przebywać 4 osoby ( 2 osoby do odbiorów dowodów rejestracyjnych i 2 osoby do rejestracji pojazdów). W przypadku wcześniejszego przybycia do urzędu (przed umówioną godziną), należy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oczekiwać przed urzędem (zachowując odległość pomiędzy osobami 2 metry).  

Przypominamy!

Od dnia 1 marca br. na dokonanie czynności związanych z rejestracją pojazdów sprowadzonych z krajów UE, zgłoszenia sprzedaży czy zgłoszenia nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP obowiązuje wydłużony termin do 180 dni.

Informujemy również, że pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu odwołania stanu epidemii. Natomiast orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

 

Referat Rejestracji Pojazdów
Referat Praw Jazdy
Referat Transportu, OSK, SKP

 • autor informacji: Jakub Wawer
  data wytworzenia: 2010.10.20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-20 15:24
 • zmodyfikował: Katarzyna Fabiniak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-22 13:08

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00