Nawigacja

Treść strony

Karty usług Wydziału Komunikacji i Transportu w podziale na Referaty

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo a także zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu z uwagi na stan epidemii, wprowadza się zmianę organizacji pracy i sposób załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz Filii w Łomiankach.

 • Interesanci kontaktują się z pracownikami merytorycznymi wydziału telefonicznie, mailowo lub elektronicznie.

 

 • Załatwienie wszelkich spraw z zakresu rejestracji pojazdów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych oraz ich odbioru w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz Filii w Łomiankach będzie możliwe wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty co pozwoli uniknąć kolejek w wydzielonej strefie przeznaczonej dla interesantów.  

 

 • Szczegółowe informacje dotyczące wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat  i numerów rachunków bankowych są podane na stronie internetowej www.bip.pwz.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę” - „Wydział lub jednostka” - „Wydział Komunikacji i Transportu” - „Karty usług i wnioski”. Zaleca się aby płatności za czynności dokonywane w urzędzie były realizowane kartą płatniczą.

 

 • Kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w poszczególnych referatach:

- rejestracja pojazdów                 22 / 733-73-01

- prawa jazdy                               22 / 733-73-15

- transport, OSK, SKP                22 / 733-73-13

- filia w Łomiankach                    22 / 888-98-75

 

Po wcześniejszym umówieniu pracownicy Wydziału będą do Państwa dyspozycji  w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 9.00 do 17.00 a od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00. Filia w Łomiankach otwarta jest w poniedziałek od godziny 10.00 do 18.00 a pozostałe dni od 8.00 do 16.00.

Zalecamy aby sprawy dotyczące zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP załatwiać za pośrednictwem:

 • elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • poczty tradycyjnej,
 • poprzez pozostawienie zabezpieczonych dokumentów w kopercie w urnie stojącej  w wejściu do urzędu.

Należy pamiętać !

Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie, w przeciwnym wypadku wizyta przepada i trzeba umówić się na kolejny termin.  W budynku Starostwa mogą przebywać tylko interesanci wcześniej umówieni i ze względu na epidemię powinni stosować się do ogólnie przyjętych zaleceń dotyczących wprowadzonych środków ostrożności (dezynfekcja rąk, używanie maseczek, zachowanie bezpiecznej odległości).

W wydzielonej strefie przeznaczonej dla interesantów może jednocześnie przebywać 4 osoby ( 2 osoby do odbiorów dowodów rejestracyjnych i 2 osoby do rejestracji pojazdów). W przypadku wcześniejszego przybycia do urzędu (przed umówioną godziną), należy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oczekiwać przed urzędem (zachowując odległość pomiędzy osobami 2 metry).  

Przypominamy!

Od dnia 1 marca br. na dokonanie czynności związanych z rejestracją pojazdów sprowadzonych z krajów UE, zgłoszenia sprzedaży czy zgłoszenia nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP obowiązuje wydłużony termin do 180 dni.

Informujemy również, że pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu odwołania stanu epidemii. Natomiast orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

 

Referat Rejestracji Pojazdów (oraz jachtów i innych jednostek do 24m)
Referat Praw Jazdy
Referat Transportu, OSK, SKP

 • autor informacji: Jakub Wawer
  data wytworzenia: 2010.10.20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-20 15:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-04 09:37

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00