BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Referat Praw Jazdy

 
ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

pokój numer 125, pierwsze piętro, budynek główny, wejście B

telefon +48 22 733 73 08, +48 22 733 73 09

faks +48 22 733 73 10

e-mail: referatprawjazdy@pwz.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek - piątek 8:00 - 16:00


Referat Praw Jazdy znajduje się w głównym budynku Starostwa wejście B. Posiada:

- parking ogólnodostępny od strony ulicy Poznańskiej
z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

Referat Praw Jazdy realizuje zadania z zakresu uprawnień do kierowania:

 • wydawanie praw jazdy lub pozwoleń do kierowania tramwajem osobom ubiegającym się po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowani tramwajami
 • wymiana praw jazdy lub pozwoleń do kierowania tramwajem
 • wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem
 • cofanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • zatrzymywanie praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym
 • wymiana praw jazdy wydanych za granicą przez Państwa nie określone w konwencji o ruchu drogowym
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy
 • wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych związanych z kategorią zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi na podstawie orzeczonych środków karnych w postaci zakazu kierowania pojazdami oraz na wniosek Wojewódzkiego Komendanta Policji
 • wydawanie decyzji administracyjnych na badania psychologiczne i badania lekarskie na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Policji
 • wymiana praw jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstepnej lub szkolenia okresowego
 • zwrot zatrzymanych praw jazdy
 • przekazywanie dokumentów po niezdanym egzaminie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
 • przekazywanie akt kierowców do innych urzędów

Dane dotyczące kierownictwa Wydziału:

Kinga Chmielewska - Kierownik Referatu Praw Jazdy

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

wejście "C", pokój numer 133, pierwsze piętro

telefon/faks +48 22 733 73 15

e-mail:kchmielewska@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów:

w godzinach pracy Referatu

Marta Trębicka - osoba zastępująca Kierownika Referatu Praw Jazdy podczas jego nieobecności

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

wejście "C", pokój numer 132, pierwsze piętro

telefon/faks +48 22 733 73 09

e-mail: mtrebicka@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów:

w godzinach pracy Referatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Brodowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-17 13:17

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony