BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Posiedzenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 3 listopada 2010r.

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok i skierował ją pod obrady najbliższej sesji Rady.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-03 13:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-19 16:30

Posiedzenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 2 listopada 2010r.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zapoznał się z informacją przygotowana przez Wydział Oświaty Starostwa za okres roku szkolnego 2009/2010 o stanie realizacji zadań oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego i zaakceptował ją jednogłośnie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-03 13:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-22 11:40

Posiedzenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 26 października 2010r.

Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok,

- w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa i zadań z zakresu administracji rządowej,

- w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 33/3, 32/7, 32/9 i 34/2 położone w obrębie 06 miasta Ożarów Mazowiecki.

2. Zarząd Powiatu omówił następujące projekty uchwał Rady Powiatu na najbliższą sesję:

- w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok,

- w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2010 – 2015.

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/217/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2010 roku projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-03 13:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-22 11:40

« poprzednia strona   następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony