BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

XXVIII sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 4 listopada 2010r.

1. Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/220/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010 r.,

- w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Warszawski Zachodni do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII „Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia„ dział 12.1. „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”
i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu w ramach ww. Programu,

- w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2010 – 2015,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/217/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2010 roku projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/194/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku,

- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,

2. Rada Powiatu zapoznała się z Informacją o bieżących pracach Starosty i Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie między sesjami tj. od 4 września do 26 października 2010r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-12-03 14:11
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-19 16:15

następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony