BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

XXVII sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 16 września 2010r.

1. Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok,

- w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/209/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze,

- w sprawie umarzania wierzytelności przypadających Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu lub jego jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organu do tego upoważnionego,

- w sprawie przyjęcia programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2011 – 2013,

- w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Pomocna dłoń I” realizowanego w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

- w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

- w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Sieczki i Marka Kotkiewicza.

2. Rada Powiatu zapoznała się z Informacją o bieżących pracach Starosty i Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie między sesjami tj. od 3 kwietnia 2010r. do 4 czerwca 2010r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-03 14:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-19 16:16
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-28 14:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-12 13:15

« poprzednia strona

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony