BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Sonda

Jak często odwiedzasz BIP?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 593

Wyróżnienia

  • Strona Internetowa bez Barier
  • Mazowiecka Nagroda Jakości

Treść strony

Zespół Wsparcia Służby Geodezyjnej

Zespół Wsparcia Służby Geodezyjnej

ul. Poznańska 133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

budynek B

godziny urzędowania:

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek - piątek 8:00 - 16:00

 

Zespół Obsługi Służby Geodezyjnej realizuje zadania związane z zapewnieniem warunków prawidłowego działania i wsparcia merytorycznego Wydziału Geodezji i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W skład zespołu wchodzą:

Izabela Kozłowska – Podinspektor

Katarzyna Kanarek – Referent

I piętro, pokój 105, budynek B

telefon +48 22 733 73 40,

faks +48 22 733 73 41

e-mail: geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Obsługa kancelaryjna, sekretarska i biurowa w tym: obsługa interesantów i pracowników Wydziału Geodezji i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie czynności administracyjnych, współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa, a także wykonywanie czynności materialno-technicznych wspomagających obydwa wydziały i prowadzenie ewidencji administracyjnych ich dotyczących.

Aleksandra Szwedo-Tyniec – Radca Prawny

I piętro, pokój 118, budynek B

telefon +48 22 733 73 40, faks +48 22 733 73 41

e-mail: aszwedo-tyniec@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Obsługa prawna, w tym przygotowywanie projektów umów, opiniowanie postanowień i decyzji administracyjnych, doradztwo prawne w zakresie prowadzonych zadań przez Wydział Geodezji i Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Geodetę Powiatowego. Reprezentowanie Skarbu Państwa – Starosty Warszawskiego Zachodniego przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi w postępowaniach związanych z jego zadaniami w dziedzinie geodezji i kartografii.

Aleksandra Stromecka – Główny Specjalista

I piętro, pokój 103, budynek B

telefon +48 22 733 73 76, faks +48 22 733 73 41

e-mail: astromecka@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Monitorowanie realizacji zadań w sferze geodezji i kartografii, wsparcie w przygotowaniu warunków technicznych dla wszczynanych zamówień publicznych i przygotowaniu dla nich dokumentacji formalnej, wsparcie w zabezpieczeniu środków budżetowych, monitorowanie realizacji budżetu, koordynowanie przedsięwzięć projektowych i zamówień publicznych wspólnych dla Wydziału Geodezji i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, sprawozdawczość.

Anna Andrzejczak – Główny Specjalista

I piętro, pokój 103, budynek B

telefon +48 22 733 73 76, faks +48 22 733 73 41

e-mail: aandrzejczak@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Wsparcie merytoryczne w zakresie modelowania prowadzonych baz danych PZGiK oraz współpraca z autorami wykorzystywanych aplikacji informatycznych i obsługą informatyczną Starostwa. Rozbudowa baz danych informacji o terenie i zapewnienie publikowania tych danych w dedykowanym do tego celu serwisie internetowym, a także udostępnianie baz danych zainteresowanym i uprawnionym podmiotom zewnętrznym.

 

 

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony