Nawigacja

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowania  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce o nr ew. 881/5 przy ul. Miłej 52 w Dziekanowie Polskim, gmina Łomianki.

 • autor informacji: Lidia Łagoda, Sprawdził:Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2012.01.10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-16 11:30

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację 3 sączków drenarskich na działkach o numerach ewidencyjnych 331 i 332 w Duchnicach, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor informacji: Małgorzata Osińska, Sprawdził:Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2012.01.09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-16 11:16

Informacja o wszczęciu postępowania  w sprawie udzielenia:

 1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Ożarowskiego w km 12+920 jego biegu w Ożarowie Mazowieckim;

2.         pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do Kanału Ożarowskiego wód opadowych lub roztopowych z terenu osiedla mieszkaniowego (działki o nr ewid. 79/1, 81/1, 81/2, 82, 83/1, 83/2, 84/4, 84/7 obręb 0003) w Ożarowie Mazowieckim gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor informacji: Małgorzata Osińska, Sprawdził:Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2011.12.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-04 12:37

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu na działce  o nr ew. 1113/6 w Klaudynie, gm. Stare Babice oraz wprowadzanie do ww. rowu wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu na działce o nr ew. 1113/6 w Klaudynie, gm. Stare Babice.

 • autor informacji: Małgorzata Osińska, Sprawdził:Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2011.12.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-04 12:36

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających i niecek filtracyjnych na działce o nr ew. 22/4 obr. 09 w Ożarowie Mazowieckim;

2.         pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. urządzeń wód opadowych lub roztopowych z terenu działki o nr ew. 22/4 obr. 09 w Ożarowie Mazowieckim.

 • autor informacji: Małgorzata Osińska, Sprawdził:Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2011.12.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-04 12:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-04 12:34

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

- przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/23 i 842/1 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice;

- wykonanie wylotu drenarskiego i wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego  Z-7/8 na działce o nr ew. 842/1 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice;

2. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-7/8 wód opadowych lub roztopowych z dachów budynków na działkach o nr ew. 15/16, 15/17, 15/18, 15/23 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice.

 • autor informacji: Małgorzata Osińska, Sprawdził:Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2011.12.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-04 12:32

« poprzednia strona   następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00