BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Roczne sprawozdanie uzupełniające

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2012-02-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-25 10:38

Roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu za rok 2011 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-28 11:48
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-28 11:52
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-28 11:53
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-28 11:54
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-28 11:54

Wykonanie Budżetu za III kwartał 2011 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-24 14:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-24 14:06

Uchwała Nr 309/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2011 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Infromacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku

przedstawiona uchwałą nr 112/2011 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego za I półrocze 2011 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-30 10:59

Uchwała Nr 139/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Powiat Warszawski Zachodni sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2010 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lucyna Kusińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-09 10:17

Wykonanie Budżetu za II kwartał 2011 r.

następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony