BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Andrzej Wołczyński - Członek Zarządu

Urodzony 28.11.1946 r. Związany z gminą Kampinos, w której mieszka od urodzenia. Przez 27 lat pracował w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym i powiatowy. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady w Gminie Kampinos. W chwili obecnej już trzecią kadencje został wybrany na Członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Od wielu lat jest czynnie zaangażowany w działalność społeczną, szczególnie w Ochotnicze Pożarnictwo. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kampinosie. Jest współzałożycielem klubu HDK PCK Maksymilian w Kampinosie.

Imię

Andrzej

Nazwisko

Wołczyński

Adres e-mail

brak danych

Data urodzenia

28.11.1946 r.

Członkostwo w klubach i kołach radnych

Forum Samorządowe Gmin

Członkostwo w stałych komisjach Rady

Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Mieniem i Promocji

Komisja Porządku Publicznego i Obronności

Funkcja w radzie

członek Zarządu

Liczba kadencji w Radzie Powiatu

brak danych

Liczba uzyskanych głosów w ostatnich wyborach

923

Numery telefonów kontaktowych

brak danych

Okręg wyborczy

Nr 1

Terminy i miejsca dyżurów

brak danych

Wybór z listy

Nr 20

Wykształcenie

brak danych

Zawód wykonywany

emeryt

Zawód wyuczony

brak danych

Zainteresowania / hobby

brak danych

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony