Nawigacja

Treść strony

Kontrola Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniach od 20.08.2009r. do 25.09.2009r.

dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim w okresie 2005-2009 r. (I półrocze).


* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osób fizycznych w zakresie nazw stanowisk  oraz imion i nazwisk niepełnosprawnych pracowników, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych, wyłączenia dokonał Jakub Wawer w interesie niepełnosprawnych pracowników Starostwa.

 • autor informacji: Jarosław Pasztaleniec i Katarzyna Puzicka
  data wytworzenia: 2009.09.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-23 11:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-04 09:57
 • autor informacji: Sławomir Grzelak
  data wytworzenia: 2009.10.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-23 11:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-04 09:57

Kontrola Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach 13 - 21 maja 2010r.

dotycząca:

 • prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu
 • prawidłowości obliczania przez płatnika składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.
 • prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
 • prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Kontrolą objęto okres od 01.07.2004 r. do 30.04.2009 r.

 • autor informacji: Henryka Majcher-Wróbel
  data wytworzenia: 2009.06.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-23 14:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-04 09:56

Kontrola problemowa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniach 30.03 - 30.04.2009 r.

dotycząca realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2008 r. na rozdziały 70005, 71015, 85202, 85203, 85406, 85495.


* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osób fizycznych w zakresie: nazwisk osób otrzymujących odszkodowania, lokalizacji przejętych nieruchomości oraz nazwisk osób fizycznych i wysokości ich wynagrodzeń, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych, wyłączenia dokonała Justyna Rytel-Kuc.

 

 • autor informacji: Hanna Lewczuk
  data wytworzenia: 2009.05.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-24 14:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-04 09:55

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00