Nawigacja

Treść strony

Kontrola Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniach od 10.12.2008r. do 17.12.2008r.

dotycząca realizacji dochodów budżetu państwa, z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2007 - III kwartały 2008 r. (kontrola sprawdzająca).

 • autor informacji: Katarzyna Kozieł
  data wytworzenia: 2008.12.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-23 13:01
 • autor informacji: Szymon Goć
  data wytworzenia: 2008.12.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-23 13:04

Kontrola problemowa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 25.11.2008 r.

dotycząca zadań wykonywanych w ramach administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).
Okres objęty kontrolą: 01.07.2007 r. - 01.07.2008 r.

 • autor informacji: Justyna Oczak i Magdalena Przybylska-Rodak
  data wytworzenia: 2008.12.01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-24 11:17

Kontrola Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 03.11.2008 r.

dotycząca prawidłowości realizacji zadań powierzonych w zakresie przyjmowania wniosków o wpis do ewidencji zaproszeń oraz wydawania zaproszeń.
Okres objęty kontrolą: 19 maja 2004 r. do 2 listopada 2008 r.
 

 • autor informacji: Anna Fouad Grais Faltas i Maria Błażejewska
  data wytworzenia: 2008.11.03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-24 13:57

Kontrola Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniach od 09.07.2008r. do 18.07.2008r.

dotycząca wykonywania przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego kontroli zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

 • autor informacji: Jadwiga Wolańska
  data wytworzenia: 2008.07.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-23 13:21
 • autor informacji: Andrzej Łodyga
  data wytworzenia: 2008.07.24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-23 13:22

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00