BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

- Naczelnik Wydziału – 22 733 72 45, pokój 210

zaświadczenia o lasach, rybactwo śródlądowe (wydawanie kart wędkarskich) – 22 733 72 46, pokój 208

- ochrona przed hałasem, ochrona przyrody, rybactwo śródlądowe (wydawanie kart wędkarskich), spółki wodne – 22 733 72 47, pokój 208

- pozwolenia i zezwolenia na gospodarkę odpadami, rejestracja zwierząt CITES  – 22 733 72 48, pokój 209

- ochrona przyrody, leśnictwo, zezwolenia na utrzymywanie chartów - 22 733 72 49, pokój 207

e-mail: wydzialsrodowiska@pwz.pl


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizuje zadania z zakresu ustaw:

 • ustawy Prawo ochrony środowiska
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
 • ustawy Prawo wodne
 • ustawy o odpadach
 • ustawy o ochronie przyrody
 • ustawy o rybactwie śródlądowym
 • ustawy o lasach (w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa)
 • ustawy Prawo łowieckie
 • ustawy o ochronie zwierząt
 • ustawy o transporcie kolejowym
 • ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
 • ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubzepieczycieli Komunikacyjnych
 • ustawy o odpadach wydobywczych

Dane dotyczące kierownictwa Wydziału:

Krystyna Szulc - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

drugie piętro, pokój 210

telefon +48 22 733 72 45, faks +48 22 733 72 01

e-mail: kszulc@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Szulc
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-01 10:18

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony