Nawigacja

Treść strony

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

(wejście główne "A")

 

Tel.: 22 733 72 23

Fax.: 22 733 72 25

e-mail: architektura@pwz.pl

 

GODZINY PRACY:

Poniedziałek: 9.00 - 17.00

Wtorek - Piątek: 8.00 - 16.00

 

Biuro Podawcze oraz Informacja:

Poniedziałek: 9.00 - 17.00

Wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

TEL.: 22 733 72 21

 

Przyjęcia Interesantów:

Poniedziałek, Środa : 14.00 – 16.00

Wtorek, Piątek: 8.00 – 10.00

UWAGA ! Czwartek : dzień wewnętrzny

 

Kierownictwo:

Naczelnik Anna Kowalska

e-mail: akowalska@pwz.pl

telefon 22 733-72-20

Przyjęcia Interesantów (pokój 220, wejście przez sekretariat) :

Poniedziałek: 14.00 – 16.00

Piątek: 8.00 – 10.00

 

Pracownicy:

Sekretariat

TEL.: 22 733 72 23

Podinspektor Paulina Malecha e-mail: pmalecha@pwz.pl

 

POKÓJ  218

TEL.: 22 733 72 24

Inspektor Bożena Wasiak e-mail: bwasiak@pwz.pl

Inspektor Grażyna Mąkosa e-mail: gmakosa@pwz.pl

Podinspektor Marzena Narewska e-mail: mnarewska@pwz.pl

 

POKÓJ 219 (wejście przez sekretariat):

TEL.: 22 733 72 22

Podinspektor Justyna Elwertowska e-mail: jelwertowska@pwz.pl

Referent Dominika Kowalska e-mail: dkowalska@pwz.pl

Podinspektor Marta Szajko e-mail: mszajko@pwz.pl

Inspektor Andrzej Jakubowski e-mail: ajakubowski@pwz.pl

TEL.: 22 733 72 25

Inspektor Iwona Skuza e-mail: iskuza@pwz.pl

Podinspektor Elżbieta Salamon e-mail: esalamon@pwz.pl

POKÓJ 223:

TEL: 22 733 72 28

Inspektor Malwina Kamińska e-mail: mkaminska@pwz.pl

Pomoc Administracyjna Weronika Grabowska e-mail: wgrabowska@pwz.pl

POKÓJ 217a:

TEL.: 22 733 72 26

Pomoc Administracyjna Eliza Królak e-mail: ekrolak@pwz.pl

Pomoc Administracyjna Żaneta Pamięta e-mail: zpamieta@pwz.pl

Pomoc Administracyjna Natalia Lewandowska e-mail: nlewandowska@pwz.pl

POKÓJ 227:

TEL.: 22 733 72 27

Główny Specjalista Maria Opolska – Pakuła e-mail: mopolska@pwz.pl

Główny Specjalista Iwona Suszczyńska – Zienkiewicz e-mail: isuszczynska@pwz.pl

Inspektor Iwona Palczak e-mail: ipalczak@pwz.pl

Inspektor Ewa Piwowarska e-mail: epiwowarska@pwz.pl

Inspektor Elżbieta Kowalska e-mail: ekowalska1@pwz.pl

Podinspektor Joanna Lisiecka - Felczak e-mail: jlisiecka@pwz.pl

 

Do zakresu działań Wydziału Architektury i Budownictwa należy realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane w zakresie:
  1. decyzji o pozwoleniu na budowę, odbudowę lub rozbiórkę,
  2. zgłoszeń budowy z projektem;
  3. zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych,
  4. zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  5. wniosków  w sprawach odstępstw od warunków  technicznych,
  6. postępowań w sprawie zmiany, uchylenia, stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  7. przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  8. rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości;
 2. wydawanie zaświadczeń dotyczących obiektów budowlanych: o samodzielności lokalu mieszkalnego lub innego niż mieszkalny;
 3. prowadzenie postępowań w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 4. rozpatrywanie wniosków sprawach odstępstw od warunków technicznych;
 5. rejestracja dzienników budowy.

 

 

 • autor informacji: Anna Kowalska
  data wytworzenia: 2014-05-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-16 10:29
 • zmodyfikował: Justyna Kozaczyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-16 09:02

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00