BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług prawniczych dla potrzeb Starostwa  Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2011 roku. Znak postępowania: ZP /WR /32/2010
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Cieplechowicz
 • opublikował: Katarzyna Piecho-Rawa
  data publikacji: 2010-12-29 12:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-16 11:12


Znak postępowania: ZP/ZC/31/2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na: OCHRONĘ FIZYCZNĄ BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W 2011 ROKU.

 w dniu 23 grudnia 2010,została wybrana oferta złożona przez n/w wykonawcę:

IMPEL Security Provider Sp. z o.o. Ochrona Osób i Mienia  

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Uzasadnienie:

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymogi ustawy – Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 31 grudnia 2010r. w siedzibie Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający informuje, że w/w postępowaniu kryterium oceny ofert to:

Poniżej wykaz firm, które zgłosiły się do postępowania:

 • cena  100 %

1. Agencja Wdrażania Systemów Bezpieczeństwa HEKTOR Sp. z o.o.

ul.  Żurawia 22, 00-515 Warszawa    

2. IMPEL Security Provider Sp. z o.o. Ochrona Osób i Mienia

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

3. G4S Polska

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Informacja obligatoryjna zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759). 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Cieplechowicz
 • opublikował: Katarzyna Piecho-Rawa
  data publikacji: 2010-12-29 12:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-16 11:12

następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony