BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uprzejmie informujemy, że 

Starostwo Powiatu  Warszawskiego Zachodniego
 

w dniu  22 grudnia 2011 roku będzie czynne w godz.: 8.00 - 15.00
 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy !

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-14 10:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-14 10:47

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

w nawiązaniu do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, uprzejmie informujemy, że do oferty konkursu wymagane jest złożenie decyzji wojewody o wpisie do rejestru placówek opiekuńczo - wychowawczych, natomiast zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydane przez wójta, burmistrza gminy na terenie której znajduje się placówka należy przedłożyć przy rozliczeniu pierwszej transzy dotacji.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku:

 • w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego (ogłoszenie nr 1).
 • z zakresu prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego (ogłoszenie nr 2).
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-29 13:42

Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje o przystąpieniu do przygotowywania Projektu Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska program ochrony środowiska sporządzany jest w celu realizacji polityki ekologicznej państwa i określa m.in. cele i priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Projekt opracowuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, pok. 207-210 oraz 301, tel. 0-22 733-72-45 do 49, e-mail: wydzialsrodowiska@pwz.pl).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-24 09:48

następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony