Nawigacja

Treść strony

Nowy termin zgłaszania kandydatów w konkursach „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”

W związku z przedłużeniem naboru zgłoszeń w innych regionach również na Mazowszu wydłużony został termin zgłaszania kandydatów w obydwu konkursach.

Nowy termin upływa 9 września 2011 r. Rozstrzygnięcie Konkursu na etapie wojewódzkim nastąpi w terminie do 19 września 2011 roku, natomiast na etapie ogólnopolskim w terminie do 30 września 2011 roku.

Przypominamy, że Konkurs „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” skierowany jest do:

 • organizacji pozarządowych;
 • innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • podmiotów realizujących program wolontariatu pracowniczego.

Jeden podmiot może zgłosić jedną kandydaturę podmiotu realizującego program z udziałem wolontariuszy w dowolnym obszarze życia społecznego.

Celem Konkursu jest promocja pozytywne przykłady organizacji i instytucji, które na co dzień bardzo dobrze współpracują z wolontariuszami. Wyłonieni laureaci otrzymają tytuł „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”. Tytuł przyznawany jest na okres dwóch lat przez Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działań realizowanych przed nominowany podmiot (max. 3 strony maszynopisu).

W kolejnym konkursie, „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”,  zostaną wyróżnieni poszczególni wolontariusze, grupy wolontariuszy, bądź rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Na etapie wojewódzkim zostanie wyłonionych 3 laureatów, których kandydatury jednocześnie będą ubiegały się o wyróżnienie na etapie ogólnopolskim.

Wolontariuszy/szki mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariackiej, a także zgłaszać się mogą sami wolontariusze.

Organizacje mogą zgłaszać od jednego do pięciu kandydatów/-tek, działających w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis nominowanej osoby (max. 4 strony maszynopisu).

Wymagane dokumenty należy dostarczyć na adres:
1) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa – osobiście lub za pośrednictwem poczty;
2) dialog@mazovia.pl – pocztą elektroniczną.

Zapraszamy do udziału w konkursach. Promujmy wolontariat! Doceńmy wolontariuszy!

Więcej informacji na: http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat_konkursy.html

 • autor informacji: Tamara Borkowska
  data wytworzenia: 2011.07.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-10 12:39


Ożarów Mazowiecki, dnia 25 lipca 2011 roku

 

STANOWISKO ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
W SPRAWIE WYDARZEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWEJ

1.    Zarząd Powiatu wysłuchał wyjaśnień Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Sadowej w sprawie wydarzeń stanowiących przedmiot doniesień prasowych. Dyrektor szczegółowo zapoznał członków Zarządu ze zdarzeniami mającymi miejsce w DPS Sadowa będącymi wynikiem ucieczki jednej z podopiecznych i wynikłymi stąd podejrzeniami formułowanymi w doniesieniach prasowych o przestępstwie na tle seksualnym. Jednocześnie oświadczył, iż jego zdaniem w zatrudnieniu opiekuna zachowane zostały wszystkie procedury do stosowania których był zobowiązany.

2.    Zarząd Powiatu zlecił doraźną kontrolę procedur zatrudnienia pracowników na stanowiskach pomocniczych w Domu Pomocy Społecznej  w Sadowej w trybie pilnym. Po zakończeniu kontroli Zarząd podejmie odpowiednie działania.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Członkowie Zarządu PWZ
  data wytworzenia: 2011.07.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-25 13:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-10 12:44

« poprzednia strona   następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00