BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zespół do spraw Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 ul. Poznańska 129/133, 05 - 850 Ożarów Mazowiecki

wejście A, drugie piętro, pokój numer 223

telefon +48 22 733 72 13

e-mail: aporebska@pwz.pl , kszuba@pwz.pl


Zespół do spraw audytu i kontroli wewnętrznej realizuje zadania z zakresu:

1.     Audytu wewnętrznego wynikające z obowiązujących przepisów prawa, m.in. z:

·      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

·      Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010r., Nr 21, poz. 108);

2.    Kontroli wewnętrznej w Starostwie i  pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Do zadań w zakresie kontroli należy w szczególności:

1)    Planowanie, przeprowadzanie kontroli oraz sprawozdawczość z czynności kontrolnych.

2)    Przekazywanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, w szczególności:

·      prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Starostwa oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości,

·      nadzorowanie terminowego załatwiania skarg przez merytoryczne Wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu,

·      opracowywanie zbiorczych informacji i sprawozdań za sposobu załatwienia skarg i wniosków.


Dane dotyczące pracowników Zespołu:

Aneta Porębska - Audytor wewnętrzny

 ul. Poznańska 129/133, 05 - 850 Ożarów Mazowiecki

wejście A, drugie piętro, pokój numer 223

telefon +48 22 733 72 13

e-mail: aporebska@pwz.pl

Krzysztof Szuba - Audytor wewnętrzny

ul. Poznańska 129/133, 05 - 850 Ożarów Mazowiecki

wejście A, drugie piętro, pokój numer 223

telefon +48 22 733 72 13

e-mail: kszuba@pwz.pl

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-04-08 15:29
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-16 09:32

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony