Nawigacja

Treść strony

Kontrola Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniu 11.12.2006r.

dotycząca sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 19 maja 2004 r. pomiędzy Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego a Wojewodą Mazowieckim, wykonywanych w okresie od dnia jego wejścia w życie do dnia 10 grudnia 2006 r.

 • autor informacji: Agnieszka Kiedrowska i Anna Fouad Grais Faltas
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-11 11:29


Kontrola Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniach od 11.04.2006r. do 09.06.2006r.

dotycząca prawidłowość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę przez Starostę Powiatu warszawskiego Zachodniego w okresie 2004-2006 (I kwartał).

 • autor informacji: Janusz Zakrzewski i Aleksandra Obermiller
  data wytworzenia: 2006.06.23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-11 11:33
 • autor informacji: Mirosław Hamera
  data wytworzenia: 2006.07.03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-11 11:35


Kontrola Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniach od 30.05.2006 r do 31.05.2006 r.

dotycząca oceny działań organu w zakresie:

- wydawania, odmowy wydania, zmiany zakresu i cofania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym osób

- dokonywania wpisów do rejestru działalności regulowanej

w okresie od 21 sierpnia 2004 r. do 30 kwietnia 2006 r.

 • autor informacji: Czesław Kryczka i Krzysztof Jarząbek
  data wytworzenia: 2006.05.31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-11 11:40

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00