BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

VI sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 16 czerwca 2011r.

1. Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2010 rok;

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu;

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2011 – 2020;

- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za pierwsze półrocze;

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok;

- w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego  Nr IV/34/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

- w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXV/212/2010 z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe Powiatu prowadzące działalność oświatową;

- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych dotyczących niektórych zadań bieżących na okres przekraczający rok budżetowy;

- w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań;

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie umowy najmu dotyczącej części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 246/1, położona w obrębie Leszno, gmina Leszno;

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu umów najmu dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19, położona w obrębie nr 23, miasta Błonie;

- w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku;

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/93/2008 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad częściowego    i całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej;

- w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;

- w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim i nadania jej statutu;

- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;

- w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z samorządem Rejonu Solecznickiego i Rejonu Wileńskiego;

2.Rada Powiatu zapoznała się ze Sprawozdaniem Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami tj. od 26 marca do 31 maja 2011 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-14 12:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-19 16:12
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził:Jerzy Wójcik
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-15 13:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 13:16

« poprzednia strona   następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony