BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Objaśnienia skrótów stosowanych w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

CPV

Wspólny Słownik Zamówień

DPS

Dom Pomocy Społecznej

KP PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

OSP

Ochotnicza Straż Pożarna

SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

PCZK

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PINB

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

PIW

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

PSRM

Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego

PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PUP

Powiatowy Urząd Pracy

PWZ

Powiat Warszawski Zachodni

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

TERYT

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju

UE

Unia Europejska

ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Wawer
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-05-10 09:13
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-16 10:19

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony