BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

 

SIEDZIBA REDAKCJI

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

w Ożarowie Mazowieckim

 

ul. Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Odpowiedzialność za treść udostępnianej informacji, jej udostępnianie oraz aktualizację odpowiadają naczelnicy wydziałów, osoby na samodzielnych stanowiskach oraz dyrektorzy lub kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie swoich kompetencji.


Administratorzy Biuletynu Informacji Publicznej

 

Zbigniew Rębiś - Informatyk

Marcin Kowalski - Informatyk

e-mail: informatyk@pwz.pl, tel. 22 733 72 72

Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej

 

Sekretarz Powiatu

Justyna Rytel – Kuc

e-mail: sekretarz@pwz.pl, tel. 22 733 73 23

 

Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej

 

Katarzyna Fabiniak, e-mail: kfabiniak@pwz.pl, tel. 22 733 72 11

 

Justyna Kozaczyk, e-mail: jkozaczyk@pwz.pl, tel. 22 733 73 23

 

Wydział Gospodarki Mieniem

 

Dorota Radziszewska – Naczelnik Wydziału

e-mail: dradziszewska@pwz.pl, tel. 22 733 73 45

 

Agata Racinowska, e-mail: aracinowska@pwz.pl, tel. 22 733 73 46

 

Mariusz Łukasiewicz, e-mail: mlukasiewicz@pwz.pl, tel. 22 733 73 46

 

Geodeta Powiatowy

Dariusz Pręgowski

e-mail: geodetapowiatowy@podgik.pwz.pl, tel. 22 733 73 40

 

Wydział Obsługi Służby Geodezyjnej

 

Aleksandra Stromecka, email: astromecka@podgik.pwz.pl, tel. 22 733 73 76

 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Anna Jagiełło – Wójcik - Naczelnik Wydziału

e-mail: awojcik@podgik.pwz.pl, tel. 22 733 73 44

 

Wydział Geodezji

 

Hanna Kołodziejczyk – Świerczewska – Naczelnik Wydziału

e-mail: hkolodziejczyk@podgik.pwz.pl, tel. 22 733 73 71

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji

 

Katarzyna Piecho – Rawa – Naczelnik Wydziału

e-mail: kpiecho@pwz.pl, tel. 22 733 72 67

 

Iwona Kołodyńska – Adamczyk, e-mail: ikolodynska@pwz.pl, tel. 22 733 72 18

 

Lena Włoczewska, e-mail: lwloczewska@pwz.pl, tel. 22 733 72 66

 

Sylwia Ziobro, e-mail: sziobro@pwz.pl, tel. 22 733 72 66

 

Beata Bochowicz, e-mail: bbochowicz@pwz.pl, tel. 22 733 72 16

 

Beata Diem, e-mail: bdiem@pwz.pl, tel. 22 733 72 16

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 

Ewelina Degowska – Naczelnik Wydziału

e-mail: edegowska@pwz.pl, tel. 22 733 72 77

 

Sylwia Kos, e-mail: skos@pwz.pl, tel. 22 733 72 71

 

Justyna Wójcik, e-mail: jwojcik@pwz.pl, e-mail: 22 733 72 12

 

Dorota Zwolińska, e-mail: dzwolinska@pwz.pl, e-mail: 22 733 72 78

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 

Elżbieta Kowalska, e-mail: ekowalska1@pwz.pl, tel. 22 733 72 27

 

Eliza Królak, e-mail: ekrolak@pwz.pl, tel. 22 722 72  26

 

Elżbieta Salamon, e-mail: esalamon@pwz.pl, tel. 22 722 72 22

 

Iwona Durka, idurka@pwz.pl, tel. 22 722 72 26

 

Iwona Skuza, e-mail: iskuza@pwz.pl, tel. 22 722 72 25

 

Marzena Narewska, e-mail: mnarewska@pwz.pl, tel. 22 733 72 24

 

Natalia Lewandowska, e-mail: nlewandowska@pwz.pl, tel. 22 733 72 23

 

Paulina Malecha, e-mail: pmalecha@pwz.pl. tel. 22 733 72 23

 

Żaneta Pamięta, e-mail: zpamieta@pwz.pl, tel. 22 733 72 28

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Krystyna Szulc – Naczelnik Wydziału

e-mail: kszulc@pwz.pl, tel. 22 733 72 45

 

Katarzyna Kosiacka, e-mail: kkosiacka@pwz.pl, tel. 22 733 72 48

 

Lidia Mielczarek, e-mail: lmielczarek@pwz.pl, tel. 22 733 72 47

 

Wydział Komunikacji i Transportu

 

Iwona Gieruszka – Naczelnik Wydziału

e-mail: igieruszka@pwz.pl, tel. 22 722 73 00

 

Elżbieta Brodowska, email: ebrodowska@pwz.pl, tel. 22 733 73 15

 

Iwona Piotrowska, e-mail: ipiotrowska@pwz.pl, tel. 22 733 73 02

 

Robert Bieńko, e-mail: ebienko@pwz.pl, 22 733 73 13

 

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

 

Marlena Kucharska

e-mail: mkucharska@pwz.pl, tel. 22 733 72 82

 

 

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony