BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Skróty stosowane przy redagowaniu aktów prawnych

art.

Artykuł

ds.

Do spraw

Dz. U.

Dziennik Ustaw

KPA

Kodeks Postępowania Administracyjnego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

NIK

Najwyższa Izba Kontroli

NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej

Nr

Numer

NSA

Naczelny Sąd Administracyjny

PESEL

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

poz.

Pozycja

RCL

Rządowe Centrum Legislacji

REGON

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej

RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa

ust.

Ustęp

zał.

Załącznik

z-ca

Zastępca

ze zm.

Ze zmianami

z późn. zm.

Z późniejszymi zmianami

z up.

Z upoważnienia

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Wawer
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-05-10 11:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-16 10:20

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony