BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Mazowiecka Nagroda Jakości dla naszego Starostwa

W dniu 4 listopada 2010 r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się uroczyste wręczenie Mazowieckiej Nagrody Jakości XIII edycji roku 2010. Starostwo zostało Laureatem konkursu w kategorii organizacji publicznych samorządu terytorialnego. Statuetkę wręczył Panu Staroście Janowi Żychlińskiemu Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Pan Waldemar Roszkiewicz. Dyplom Laureata Sekretarzowi Powiatu Pani Justynie Rytel–Kuc wręczył Przewodniczący Komitetu MNJ Pan Tadeusz Glazer. W uroczystości wzięli udział również: Pan Stanisław Pietrzak – Wiceprzewodniczący Komitetu MNJ, Pan Mieczysław Jakubowski – Wiceprzewodniczący Komitetu MNJ oraz Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej, Pan Janusz Leśniewski – Szef Ekspertów Komitetu MNJ, Pan Marek Jatczak – Sekretarz Komitetu MNJ oraz radni Rady Powiatu, a także Naczelnicy Wydziałów i pracownicy Starostwa.

W ramach konkursu dokonana została Samoocena Starostwa (dokument opisowy) oraz ocena kryteriów i modułów (punktowa i procentowa) w dziewięciu kategoriach: przywództwo, strategia i polityka, zarządzanie pracownikami, zarządzanie zasobami i partnerstwo, zarządzanie procesami i systemami, satysfakcja klientów, satysfakcja pracowników, wpływ na otoczenie oraz efekt końcowy. Starostwo zostało ocenione na poziomie 54%. To bardzo wysoki wynik. Samooceny Urzędu dokonał Zespół pracowników w składzie: Pani Aneta Porębska, Pani Katarzyna Piecho–Rawa, Pan Jakub Wawer i Pan Krzysztof Szuba pod kierunkiem Pani Justyny Rytel–Kuc. W dniu 28 września br. Eksperci MNJ podczas wizyty w Starostwie potwierdzili wysoką jakość oraz profesjonalizm dokonanej Samooceny organizacji. Dokument ten został opracowany na podstawie doświadczenia jakie zdobyli pracownicy Starostwa w ciągu dziesięciu lat funkcjonowania jednostki poprzez ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, poprawę zadowolenia interesantów i pracowników. Potwierdzeniem naszej ciągłej pracy w tym zakresie jest uzyskanie w 2007 roku Certyfikatu ISO i jego odnowienie w lipcu 2010 r.

Mazowiecka Nagroda Jakości jest dla Urzędu Starostwa wielkim wyróżnieniem i nagrodą naszej pracy dla dobra mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

  • Certyfikat Mazowieckiej Nagrody Jakości dla Starostwa PWZ
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-08-24 12:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 13:04

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony