BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zespół do spraw Księgowości Budżetu Powiatu i Dochodów Budżetu Państwa

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

budynek główny, wejście A, trzecie piętro, pokój 306 i 308

telefon+48 22 733 72 32, +48 22 733 72 37


Do zakresu zadań Zespołu ds. Księgowości Budżetu Powiatu i Dochodów Budżetu Państwa należy :

 • prowadzenie tak zwanej księgi organu
 • prowadzenie ewidencji opłat paszportowych
 • przekazywanie środków budżetowych do jednostek organizacyjnych powiatu i innych jednostek ujętych w budżecie powiatu, a także do właściwych dysponentów środków budżetu państwa i pozabudżetowych
 • prowadzenie ewidencji należności budżetu państwa z tytułu gospodarowania majątkiem skarbu państwa
 • prowadzenie ewidencji pozostałych dochodów budzetu państwa
 • prowadzenie windykacji dochodów z nieruchomości skarbu państwa
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych

Dane dotyczące pracowników Zespołu:

Mariusz Kiełbus - Inspektor

ul. Poznańska 129/133, 05 - 850 Ożarów Mazowiecki

wejście A, trzecie piętro, pokój 306

telefon +48 22 733 72 37

e-mail:mkielbus@pwz.pl


Zakres obowiązków: budżet powiatu, opłaty melioracyjne, opłaty paszportowe.

 Teresa Kilińska - Inspektor

ul. Poznańska 129/133, 05 - 850 Ożarów Mazowiecki

wejście A, trzecie piętro, pokój 308

telefon +48 22 733 72 32

e-mail:tkilinska@pwz.pl


Zakres obowiązków: wieczyste użytkowanie, dzierżawa, najem majątku Skarbu Państwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-20 11:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-26 13:52

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony