BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

W terminie od 30 sierpnia do 6 września 2023 roku zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące programu. Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag ani też nie zgłosiły nowych propozycji.

Zgodnie z §11 Uchwały Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-09-08 09:44

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwałą Nr 146/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. wszczął procedurę przeprowadzenia konsultacji  

Projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi odbędą się w terminie od 30 sierpnia do 6 września 2023 roku.

Konsultacje, dotyczące projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok, będą przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłoszenia uwag, zamieszczonego wraz z projektem programu w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: www.bip.pwz.pl, w zakładce organizacje pozarządowe / konsultacje.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach  

 

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-08-30 13:40

Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".

W terminie od 9 do 19 września 2022 roku zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące programu. Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag ani też nie zgłosiły nowych propozycji.

Zgodnie z §11 Uchwały Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia
15 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-09-20 15:27
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-09-20 15:28

Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok".

W terminie od 10 do 17 sierpnia 2021 roku zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące programu. Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag ani też nie zgłosiły nowych propozycji.

Zgodnie z §11 Uchwały Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-08-20 15:32
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-08-20 15:32

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-09-09 10:10
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-09 10:11
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-09-09 10:10

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-08-10 08:41
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-10 09:24

Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok".

W terminie od 22 do 29 września br. zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok". Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, BIP-ie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag, ani też nie zgłosiły nowych propozycji.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2020-10-07 11:15

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-22 09:48

FORMULARZ KONSULTACJI AKTÓW PRAWNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2020-09-22 10:04
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 10:07

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

  w sprawie przeprowadzeniakonsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2019-10-09
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2019-10-10 09:20

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

o przeprowadzeniu konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2018-09-27 14:16

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

o przeprowadzeniu konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-10-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-12 10:52

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

o przeprowadzeniu konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2016-10-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-06 11:14
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-20 15:27

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-05 15:44

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

o przeprowadzeniu konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-05 15:41

Zaproszenie do zgłaszania uwag do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Towarzystwo Amicus w partnerstwie z Powiatem Warszawskim Zachodnim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania uwag i propozycji nowych zapisów do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.


W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania uwag i zmian na bazie zamieszczonego poniżej Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok z wykorzystaniem formularza elektronicznego.

Uwagi i propozycje można przesyłać na adres e-mail: promocja@pwz.pl do 31 lipca 2015r.

Program współpracy na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa
  data wytworzenia: 2015-06-12
 • opublikował: Anna Pakoca
  data publikacji: 2015-06-12 14:51
 • zmodyfikował: Anna Pakoca
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-12 14:56

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Zapraszamy wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Poniżej zamieszczamy projekt uchwały oraz formularz konsultacji aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi.

Prosimy o składanie wypełnionych formularzy w terminie do 11 marca 2014 r. w punkcie informacyjnym Starostwa lub przesłanie drogą listowną na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki bądź elektroniczną na adres: aruclak@pwz.pl

 

 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Zapraszamy wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji dotyczących przyjęcia uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Poniżej zamieszczamy projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi. Prosimy o składanie wypełnionych formularzy w terminie do 7 listopada 2014 roku w punkcie informacyjnym Starostwa lub przesłanie drogą listowną na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki bądź elektroniczną na adres: biurorady@pwz.pl

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 - 2020.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza  do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 - 2020

Poniżej zamieszczamy Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 – 2020 oraz formularz konsultacji aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi. Prosimy o składanie wypełnionych formularzy w terminie do 5 maja 2014 r. w punkcie informacyjnym Starostwa lub przesłanie drogą listowną na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki bądź elektroniczną na adres: sekretarz@pwz.pl.

Załączniki:

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 – 2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 – 2020

Formularz konsultacji aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-17 15:04

Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2013-11-05
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-05 13:46
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-05 13:47

 

 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Zapraszamy wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji dotyczących przyjęcia uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Poniżej zamieszczamy projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi. Prosimy o składanie wypełnionych formularzy w terminie do 31 października 2013 roku w punkcie informacyjnym Starostwa lub przesłanie drogą listowną na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki bądź elektroniczną na adres: biurorady@pwz.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa
  data wytworzenia: 2013-10-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-23 13:36
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-23 13:43

Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

W terminie od 31 października do 9 listopada br. zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu w/w uchwały. Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, BIP-ie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag, ani też nie zgłosiły nowych propozycji.

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr VII/74/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Zapraszamy wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji dotyczących przyjęcia uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
Poniżej zamieszczamy projekt uchwały oraz formularz konsultacji aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi. Prosimy o składanie wypełnionych formularzy w terminie do 9 listopada 2012 r. w punkcie informacyjnym Starostwa lub przesłanie drogą listowną na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki bądź elektroniczną na adres: biurorady@pwz.pl
 

Ożarów Mazowiecki, dnia 21 listopada 2011r.

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do uczestnictwa w procesie konsultacji:

- Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 5 grudnia 2011 roku w siedzibie Starostwa, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, I piętro, sala konferencyjna godzina 12.00.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-02 12:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-02 12:53

Ożarów Mazowiecki, dnia 11 października 2011r.

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do uczestnictwa w procesie konsultacji:

- Projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego;

- Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 24 października 2011 roku w siedzibie Starostwa, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, I piętro, sala konferencyjna godzina 12.00.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-12 14:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-12 14:06

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony