BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

W terminie od 31 października do 9 listopada br. zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu w/w uchwały. Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, BIP-ie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag, ani też nie zgłosiły nowych propozycji.

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr VII/74/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-11-14 09:15 przez Anita Szrajber
  • zmieniono 2012-11-14 09:18 przez Anita Szrajber
  • zmieniono 2012-11-14 09:19 przez Anita Szrajber

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony