BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała NR VIII/76/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Uchwała NR VIII/75/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Uchwała NR VIII/74/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 11:04

Uchwała NR VIII/73/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Kamiński, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 11:01

Uchwała NR VIII/72/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2011-2020.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 10:58

Uchwała NR VIII/71/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 10:55

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony