BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Stawki za holowanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym nakłada na powiaty obowiązek usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych  w określonych ustawą przypadkach   (np. pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione  i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; przekroczenie wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisków osi określonych w przepisach ruchu drogowego; pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych; pozostawienie pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela).

Pojazd może zostać usunięty także w przypadku gdy: kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu; osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu oraz gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

We wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach pojazd jest usuwany z drogi na koszta właściciela lub dysponenta pojazdu i umieszczony na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. 

Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami  o zamówieniach publicznych.

Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostało powierzone przedsiębiorcy: Jolanta Karlicka Parking Strzeżony  i Autoholowanie Pojazdów i znajduje się w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Przodowników  Pracy 10  (telefon kontaktowy  022 / 755 61 50).

Parking jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 18.00 oraz w sobotę godz. 8.00 - 14.00.

Usuwanie pojazdów z dróg i prowadzenie dla nich parkingu strzeżonego reguluje art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z jej zapisami, Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi, przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz określa wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Należy przy tym pamiętać, że opłaty te będą dotyczyć osób, które świadomie naruszają przepisy ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze.

Uchwałą Nr X/84/2011 Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego ustaliła wysokość opłat. Ustalone stawki opłat obowiązują od dnia 29 lutego br. do 31 grudnia 2012r.

Ustalono opłaty za usunięcie pojazdu z drogi:

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty

rower lub motorower

105 zł

motocykl

209 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

459 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t do 7,5t

574 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5t do 16t

813 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 16t

1 199 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1 459 zł

 

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym:

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty

rower lub motorower

16 zł

motocykl

23 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

35 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t do 7,5t

47 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5t do 16t

68 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 16t

126 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

180 zł

 

Koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, do pokrycia których zobowiązany jest właściciel lub osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego:

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty

rower lub motorower

50 zł

motocykl

100 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

220 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t do 7,5t

275 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5t do 16t

390 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 16t

575 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

700 zł

 

Opłaty naliczone przez parking należy wnieść na konto Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr :  30 8015 0004 0037 9106 2030 0030  lub w kasie Starostwa ul. Poznańska 129/133 w Ożarowie Mazowieckim: poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00  

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 14:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-01 14:32

OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO MATIZ 0,8 KAT:

·         NR REJESTRACYJNY                   - WZ 31521

·         ROK PRODUKCJI                          - 1999

·         NR IDENTYFIKACYJNY (VIN)       - KLY4A11BDXC205487

·         POJEMNOŚĆ SILNIKA                  - 796 ccm / 38 kW (52KM)

·         RODZAJ NADWOZIA                    - LIMUZYNA 5 DRZWIOWA (HATCHBACK)

·         KOLOR                                         - SREBRNY

·         RODZAJ PALIWA                         - BENZYNA

·         CENA WYWOŁAWCZA                 - 400 ZŁ.

 ·      SAMOCHÓD USZKODZONY ZE ŚLADAMI BRAKU EKSPLOATACJI W DŁUGIM OKRESIE CZASU:

SILNIK: liczne ślady i ogniska korozji; silnik z osprzętem do weryfikacji;

PODWOZIE: zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy do weryfikacji; elementy cierne układu hamulcowego silnie skorodowane;

NADWOZIE:  liczne ślady i ogniska korozji; ubytki lakieru i powierzchniowe zarysowania; tapicerka i osprzęt wnętrza zanieczyszczony, drzwi prawe przednie i tylne, błotnik przedni i tylny prawy – głęboka wzdłużna rysa. 

  ·      SAMOCHÓD STOI NA PARKINGU DEPOZYTOWYM W GRODZISKU MAZOWIECKIM UL. PRZODOWNIKÓW PRACY 10

·      OFERTY Z CENĄ NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 14 SIERPNIA 2012R. DO GODZ.16.00 W PUNKCIE INFORMACYJNYM STAROSTWA UL. POZNAŃSKA 129/133

·      OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 16 SIERPNIA 2012R. O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE STAROSTWA ( I PIĘTRO, POK. 117)

ZARZĄD POWIATU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-31 08:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-01 14:18

« poprzednia strona   następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony