BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko Geodety w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków

Oferty należy składać w terminie do 8 października 2012r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko Geodety w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków” lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Starostwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:0-22/733-72-15

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-25 12:49

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Halika w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/131 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy

Komplet dokumentów należy składać osobiście w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Halika w Ożarowie mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/131, w zamkniętej i opisanej kopercie (z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego) lub przysłać pocztą w terminie do dnia 24.08.2012r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do ZS po wyżej wskazanej dacie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.zs1ozarowmazowiecki.szkolnastrona.pl oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jagoda Rybak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:10

Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko urzędnicze - kierownika działu administracyjno-gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach unieważnia konkurs na stanowisko urzędnicze – Kierownik działu administracyjno-gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach,  który został opublikowany w dniu 09.05.2012r. na stronie internetowej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie w związku z wewnętrznymi zmianami organizacyjnymi.

Bramki, 24.05.2012r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Połeć
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-24 14:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-24 14:12

następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony