BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach ogłasza nabór na stanowisko Kierownika działu administracyjno-gospodarczego

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie jednostki osobiście lub za pomocą poczty  do dnia 23.05.2012.:

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie z dopiskiem :

"Konkurs ofert na stanowisko Kierownika działu administracyjno -gospodarczego "

Dokumenty, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  oraz tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela :

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 725 60 66 wew. 36

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzurą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 r nr 1001, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Połeć
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-05-09 13:28
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-05-09 13:31

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń - Zespole Geodezji i Wdrożeń

Oferty należy składać w terminie do 10 kwietnia 2012r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń - Zespół Geodezji i Wdrożeń” lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Starostwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:0-22/733-72-15.

« poprzednia strona   następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony