BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowań w 2012 roku

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów oligoceńskich z ujęcia zlokalizowanego w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola, przy ulicy Krępowieckiego 2.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-09-24
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-09-25 10:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów oligoceńskich z ujęcia zlokalizowanego w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola, przy ulicy Deotymy 25/33.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-09-24
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-09-25 10:54

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z czwartorzędowego poziomu wodonośnego z ujęcia w Starych Babicach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-12-28 14:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wykonania urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego U-26 na działce o nr ew. 79/2 w miejscowości Witki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-12-28 10:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 55/2 w miejscowości Gawartowa Wola, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-12-28 10:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 23/4 w miejscowości Zielonki Parcele, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-12-27 10:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rowu melioracyjnego U-4/3 wód opadowych i roztopowych z terenu działek o nr ew. 11/2, 12/3 i 12/4 w miejscowości Marysinek oraz o nr ew. 83/1, 84/1 i 84/3 w miejscowości Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-12-27 10:02

Informacja, że na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Malik wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

     - 5 wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-11,

     - 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-15/2-6,

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotami do rowów melioracyjnych: RN-11, RN-15/2-6 wód opadowych lub roztopowych z odcinka zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 na terenie gminy Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-12-24 10:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rowu melioracyjnego RN 10/2 wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego DAWTONA przy ul. Bieniewickiej 52 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-12-21 15:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu w Radonicach 5a , gm. Błonie. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-12-21 14:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających na działkach o nr ew. 97/8, 101/13, 105/15 i 106/5 w miejscowości Gnatowice Stare, gmina Kampinos;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. urządzeń wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi gminnej w miejscowości Gnatowice Stare, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-12-21 14:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 44/4 i 44/9 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-12-12 10:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę:  rowu Z-16 na działkach o nr ew. 842/8  i 452 obręb Klaudyn gm. Stare Babice i rowu na działkach o nr ew. 842/8, 841/3, 841/4, 841/5, 841/6 obręb Klaudyn gm. Stare Babice.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-12-07 10:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 484, 487 i 489 w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-12-06 15:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych w pasie drogi krajowej nr 2 w Błoniu (działka o nr ew. 23 obręb 0023 w Błoniu i działka o nr ew. 0016 w Błoniu), gmina Błonie, polegającą na:

a./ przebudowie przepustu pod zjazdem na działkę o nr ew. 19 obręb 0011 w Błoniu,

b./ wykonaniu przepustu pod projektowanym chodnikiem,

c./ zmianie parametrów rowów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-12-03 15:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działkach o nr ew. 18/5, 18/4 i 18/3 w miejscowości Łaźniew, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-11-29 11:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- przebudowę i likwidację sieci drenarskiej w projektowanym pasie drogowym ulicy Żyznej  w Kręczkach Kaputach, gm. Ożarów Mazowiecki;

- przebudowę rowu melioracyjnego O-16 polegającą na przebudowie przepustu na rowie pod ulicą Żyzną  w Kręczkach Kaputach, gm. Ożarów Mazowiecki;

- likwidację rowu przydrożnego ulicy Żyznej w Kaputach, gm. Ożarów Mazowiecki;

- wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-16 na działkach o nr ew. 3/22, 3/54 obręb PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki;

- wprowadzanie ww. wylotami wód opadowych lub roztopowych z ulicy Żyznej w Kaputach        i Kręczkach Kaputach, gm. Ożarów Mazowiecki. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-11-29 09:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia;

 1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Ożarowskiego w km 13+990 jego biegu w Ożarowie Mazowieckim;
 2. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do Kanału Ożarowskiego wód opadowych lub roztopowych z drogi dojazdowej (działki o nr ew.: 40/5, 39/10 obręb 0006) w Ożarowie Mazowieckim gm. Ożarów Mazowiecki.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-11-28 11:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 77/11 w miejscowości Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-11-26 16:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 626 i 627 w miejscowości Zaborówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-11-19 14:57

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 33 w miejscowości Wąsy Wieś, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-11-19 14:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z czwartorzędowego poziomu wodonośnego z ujęcia zlokalizowanego na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wyględach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-11-19 09:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 720 (działka nr ew. 22 w miejscowości Rokitno, gm. Błonie) pod zjazdem na działkę o nr ew. 11/3 w miejscowości Rokitno, gm. Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-11-15 15:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 44/4 w miejscowości Nowa Górna, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-11-15 15:37

iInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 75/3 i 75/1 w miejscowości Konstantów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-11-15 15:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 362/21 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-11-13 14:59

Informacja o zmianie  postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego  Z-9 na działce nr ew. 36 obręb Janów, gm. Stare Babice oraz na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-9 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu wsi Janów i Kwirynów, gm. Stare Babice; dotychczasowe postępowanie będzie prowadzone w zakresie wykonania urządzeń wodnych tj.: rowu odwadniającego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej i wylotu do rowu melioracyjnego Z-9 na działce nr ew. 36 obręb Janów, gm. Stare Babice oraz wprowadzania do ziemi za pośrednictwem ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenu wsi Janów, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-11-07 14:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu Chłodni Składowej i Dystrybucyjnej firmy PAGO Sp. z o.o. w miejscowości Gnatowice Stare, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-11-06 13:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

– pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu bez nazwy na działce o nr ew. 104/9 w miejscowości Gantowice Stare, gmina Kampinos;

– pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu bez nazwy na działce o nr ew. 104/9 w miejscowości Gnatowice Stare, gmina Kampinos ww. wylotem wód opadowych i roztopowych z terenu działek o nr ew. 104/10, 105/18, 105/20, 106/8, 107/8, 108/8, 109/16 i 109/18 w miejscowości Gnatowice Stare, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-11-05 15:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na skrzyżowaniach ulic: Żywicznej i Konwaliowej, Żywicznej i Długiej oraz Długiej i Pionierów w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki;

b./  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych ze skrzyżowań ulic: Żywicznej i Konwaliowej, Żywicznej i Długiej oraz Długiej i Pionierów w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-26 11:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 201/2 i 202/1 obręb 0030 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-25 13:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek chłonnych na działce nr ew. 19/13 w Morach, gm. Ożarów Mazowiecki;

b./pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. skrzynki chłonne wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu utwardzonego inwestycji usytuowanej na działce nr ew. 19/13 w Morach, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-24 12:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 94/9 obręb 0007 w Ożarowie Mazowieckim, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-19 12:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z czwartorzędowego poziomu wodonośnego  z ujęcia w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-10-18 12:25

Informacja o rozszerzeniu zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rowu melioracyjnego (działka o nr ew. 9 obręb 0029 Błonie) wód opadowych i roztopowych z istniejących stanowisk transformatorów na stacji energetycznej GPZ „Błonie” w Błoniu, gmina Błonie będzie prowadzone w zakresie wprowadzania do rowu melioracyjnego (działka o nr ew. 9 obręb 0029 Błonie) wód opadowych lub roztopowych z terenu stacji energetycznej GPZ „Błonie” (działka o nr ew. 6 obręb 0029 Błonie).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-18 11:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 40/2, 40/3 i 40/4 w miejscowości Strzyżew Wieś, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-17 15:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci studni chłonnych na działce o nr ew. 125 w miejscowości Granica, gmina Kampinos;

b./ wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi poprzez studnie chłonne na działce o nr ew. 125 w miejscowości Granica, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-16 11:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 1015 i 1014 w miejscowości Leszno, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Paweł Białecki
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-11 14:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych i ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody przez zakład Lindab Sp. z o.o. w Sadowej przy ul. Kolejowej 311, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Paweł Białecki
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-11 14:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rowu melioracyjnego (działka o nr ew. 9 obręb 0029 Błonie) wód opadowych i roztopowych z istniejących stanowisk transformatorów na stacji energetycznej GPZ „Błonie” w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-10 15:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 166 w miejscowości Koczargi Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-09 14:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 105/3 w miejscowości Pogroszew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-09 14:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 316 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-09 14:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

– wykonanie wylotu rurociągu drenarskiego do rowu melioracyjnego Z-5 na działce o nr ew. 249/2 w miejscowości Wojcieszyn, gm. Stare Babice;

– wykonanie wylotu rurociągu drenarskiego do rowu melioracyjnego Z-5 na działce o nr ew. 277/8 w miejscowości Wojcieszyn, gm. Stare Babice;

– wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-5 ww. wylotami wód z odwodnienia części ulicy Trakt Królewski oraz części działek położonych po południowej stronie ulicy Trakt Królewski w miejscowości Wojcieszyn, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-10-05 15:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z poziomu oligoceńskiego z ujęcia zlokalizowanego przy ulicy Malowniczej 31, w Warszawie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-10-04 13:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 311 w Sadowej, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-10-04 13:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-4 w km 0+688 jego biegu w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki;

    2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-4 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego inwestycji na działkach o nr ew.: 290 i 304/1 w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-10-04 13:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rowu melioracyjny UR-2 w km 1+487 jego biegu wód opadowych lub roztopowych z terenu hal magazynowych zlokalizowanych w miejscowości Kopytów, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-10-04 13:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 517 i 533 w miejscowości Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-03 14:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 49/5 i 49/6 w miejscowości Konstantów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-02 14:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 44/3 w miejscowości Nowa Górna, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-10-01 12:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-6 na działce o numerze ewidencyjnym 51/3 obręb Koprki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-28 12:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 69/12 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-27 13:46

Informacja o rozszerzeniu zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-6 na działce o nr ew. 39 w miejscowości Michałówek gm. Ożarów Mazowiecki wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładów: Peri Polska Sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o., Graco Sp. z o.o. w Płochocinie, gm. Ożarów Mazowiecki będzie prowadzone w zakresie wprowadzania do rowu melioracyjnego O-6 na działce o nr ew. 39 w miejscowości Michałówek gm. Ożarów Mazowiecki mieszaniny wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładów: Peri Polska Sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o., Graco Sp. z o.o. w Płochocinie, gm. Ożarów Mazowiecki z wodami drenażowymi wprowadzanymi do kanalizacji deszczowej na terenie zakładu Peri Polska Sp. z o.o.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-27 13:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 33/3 i 33/4 w miejscowości Pilaszków, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-25 12:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 186/6 w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-21 09:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z kanalizacji deszczowej ulic Pełczyńskiego i Narwik w Warszawie do Fosy Groty na działce o nr ew. 15 obręb 6-10-07 Warszawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-20 10:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z oligoceńskiego poziomu wodonośnego z ujęcia w Błoniu.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-09-19 15:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 174/2 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-19 15:28

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu przy ul. 3-go Maja 40 w Mościskach, gm. Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-19 15:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 26/11 w miejscowości Konstantów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Paweł Białecki
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-18 14:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 78/2, 78/3 i 79/2 w miejscowości Witki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Paweł Białecki
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-18 14:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę i przebudowę odcinka rowu na działkach o nr ew. 276/7, 1772, 1771 obręb 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-18 14:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i  likwidację drenowania na działkach o nr ew. 201/4 i 202/3 obręb 0030 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-17 15:20
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-17 15:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 24/7 w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-17 15:17

Informuja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch zbiorników retencyjno-chłonnych na działkach o nr ew.: 1/3, 87/1  obręb 2-08-31 Warszawa oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z ulicy Kleszczowej w Warszawie do ziemi za pośrednictwem ww. zbiorników retencyjno-chłonnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-14 14:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu na zbiorniku wodnym zlokalizowanym w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-09-07 15:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście rurociągiem teletechnicznym pod korytem rzeki Utraty w km 30+150 jej biegu na granicy miejscowości Błonie i Białuty, gm. Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-07 14:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 92/1 obręb 0007, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-07 14:53
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-07 14:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 8 sztuk studni chłonnych w pasie drogowym ul. Pawłowskiej (działki o nr ew. 102/2 i 143/1) w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki;

b./  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez studnie chłonne wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni pasa drogowego ul. Pawłowskiej (działki o nr ew. 102/2, 143/1, 197) oraz fragmentów ul. Bołtucia (działka o nr ew. 119) i ul. Jeziornej (działka o nr ew. 162/4) w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-07 14:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych z ujęcia zlokalizowanego przy zbiegu ul. Bolimowskiej i ul. Otrębuskiej    w Warszawie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-09-05 10:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 128/2, 128/3, 129/3-9 oraz 130/2-7 w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-03 11:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 96/1 w miejscowości Pogroszew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-09-03 11:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 504 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-08-31 13:39

Informacja o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 245/7 w miejscowości Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-08-30 14:04

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-6 na działce o nr ew. 39 w miejscowości Michałówek gm. Ożarów Mazowiecki wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładów: Peri Polska Sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o., Graco Sp. z o.o. w Płochocinie, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-08-30 14:02

Informacja o rozszerzeniu dotychczas prowadzonego postępowania w sprawie wykonania drenażu na działce o nr ew. 309 w miejscowości Żukówka, gmina Błonie oraz wykonania wylotu ww. drenażu do rzeki Rokitnicy Nowej w km 6+245 jej biegu: postępowanie będzie prowadzone w zakresie wykonania drenażu na działce o nr ew. 309 w miejscowości Żukówka, gmina Błonie, wykonania wylotu tego drenażu do rzeki Rokitnicy Nowej w km 6+245 jej biegu oraz odprowadzania wód z terenu działki o nr ew. 309 w miejscowości Żukówka, gmina Błonie do rzeki Rokitnicy Nowej ww. wylotem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2012-08-22 15:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

– wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających i rowów chłonnych na działce o nr ew. 296/5 w Kiełpinie Poduchownym, gm. Łomianki;

– wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. urządzeń wód opadowych lub roztopowych z terenu centrum handlowego na działce o nr ew. 296/5 w Kiełpinie Poduchownym, gm. Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-08-16 15:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 81/4, 81/7, 81/5, 81/10, 81/11 i 81/9 w miejscowości Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-08-14 15:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

– wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego Z-7/8 na działce o nr ew. 113 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice;

– wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-7/8 ww. wylotem wód z odwodnienia działki nr ew. 126 oraz działek leżących wzdłuż ul. Warszawskiej po jej południowej stronie w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-08-14 15:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj.: zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 46/5 obręb Piotrkówek Mały, gm. Ożarów Mazowiecki;

2./  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego działki o nr ew. 46/5 obręb Piotrkówek Mały, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-08-14 15:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 201/10 i 200 obręb 30 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sproawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-08-13 15:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 190/4, 191, 194/4, 194/5 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-08-10 15:43

Informacja o rozszerzeniu dotychczas prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia składającego się ze studni Nr 6 i Nr 7; postepowanie będzie prowadzone w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia składającego się ze studni Nr 4, Nr 5,  Nr 6 i Nr 7 zlokalizowanego w Gołaszewie, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-08-10 14:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 281/17, 281/16, 281/11 i 281/10 w miejscowości Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-08-09 12:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do stawu na działce nr ew. 5/1 w Pilaszkowie wód opadowych lub roztopowych z dachu Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-08-09 12:07

Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 59/5 i 59/3 w miejscowości Czarnów, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sproawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-08-09 07:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu na działce o nr ew. 253/3 obręb Stare Babice, gm. Stare Babice polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem na działkę o nr ew. 253/13 obręb Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-08-03 14:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-6 na działkach o nr ew. 143/2, 143/8 obręb Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-08-03 11:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenażu na działce o nr ew. 117/7 w miejscowości Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-30 15:54

następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony