BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 45/8 w miejscowości Wierzbin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-30 15:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-  wykonanie zbiornika chłonnego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 551/15 w Starych Babicach, gm. Stare Babice;

- wprowadzanie do ww. zbiornika chłonnego wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego działki o nr ew. 551/15 w Starych Babicach, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-30 12:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 121/19 i 121/18 w miejscowości Bramki, gmina Błonie. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-26 15:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

 1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-9 na działce nr ew. 36 obręb Janów, gm. Stare Babice;
 2. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-9 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu wsi Janów i Kwirynów, gm. Stare Babice.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-26 14:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 119/42 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-26 13:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 251/4 i 252/4 w miejscowości Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-23 16:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-  wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-6 na działce o nr ew. 51/3 w miejscowości Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki;

- wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-6 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego działek o nr ew. 50/3 i 51/4 w miejscowości Koprki gm. Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-20 13:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 114/1, 114/2 w miejscowości Koczargi Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-19 14:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- przebudowę drenowania na działkach o nr ew.: 38/4, 38/6, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10 w miejscowości Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki;

-  wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego O-22 na działce o nr ew. 106/7 w miejscowości Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki;

- wprowadzanie ww. wylotem wód drenażowych do rowu melioracyjnego O-22 w miejscowości Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. 

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-16 15:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 15/2, 15/1 i 14 w miejscowości Radzików, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-16 11:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

– wykonanie drenażu na działce o nr ew. 309 w miejscowości Żukówka, gmina Błonie,

– wykonanie wylotu ww. drenażu do rzeki Rokitnicy Nowej w km 6+245 jej biegu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-16 11:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 391/4 w miejscowości Borzęcin Mały, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-13 14:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 148/20, 150/8, 312, 313, 144/14 w miejscowości Wyględy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-12 14:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 5 sztuk studni chłonnych na skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Wspólnej w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki;

b./  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez studnie chłonne wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych ze skrzyżowania ulic Szymanowskiego i Wspólnej w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-11 14:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 116 w miejscowości Topolin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-11 14:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 107/5, 107/6, 107/8, 107/10, 107/11 i 107/13 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-09 13:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu przy ul. Sochaczewskiej 104 w Błoniu, gm. Błonie. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-04 14:52

Informacja o rozszerzeniu dotychczas prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w sprawie likwidacji drenowania na działkach o nr ew. 475, 479, 480, 482 i 483 w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice: postępowanie będzie prowadzone w zakresie likwidacji drenowania na działkach o nr ew. 475, 479, 480, 482, 483 i 476 w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-04 14:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę:  rowu Z-16 na działce o nr ew. 842/8 obręb Klaudyn gm. Stare Babice i rowu na działkach o nr ew. 842/8, 841/3, 841/4, 841/5, 841/6 obręb Klaudyn gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-03 14:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji, będącej własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu w Passie, gm. Błonie.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-03 10:38

« poprzednia strona   następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony