BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wody podziemnej tj. studni nr 2 na działce o numerze ewidencyjnym 4/43 obręb Pass, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-07-03 10:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 21/6 w miejscowości Kwiatkówek, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-29 11:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 148/5, 148/7, 340, 350, 351 i 352 w miejscowości Koczargi Stare, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-28 12:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu melioracyjnego U-26/2 na działkach o nr ew. 8/2 i 10/2 w miejscowości Witki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-28 12:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 18/8, 18/11 i 18/12 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-27 16:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 107/9 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-27 16:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 58/4 w miejscowości Konstantów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-25 12:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu przy ul. Ożarowskiej 28A w Duchnicach, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-22 13:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację końcowego odcinka rowu na działkach o nr ew. 844/9 i 844/32 w Klaudynie, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-22 13:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu odwadniającego na działkach o nr ew.: 197/1, 200/1, 199, 192/3, 194/5, 194/12, 194/2, 194/8, 191/6, 191/3, 186, 191/7, 183/1, 182, 179/1, 178/8, 194/7, 178/2 w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-21 14:04

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej trzema wylotami usytuowanymi w km: 1+855, 1+490, 1+210 jej biegu wód opadowych lub roztopowych z terenu Europolis Park Błonie w miejscowości Pass, gmina Błonie. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-20 14:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 4/53 w miejscowości Wąsy Kolonia, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-20 14:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 1 i studni nr 2 zlokalizowanego na terenie osiedla mieszkaniowego Latchorzew II, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-20 09:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu dwóch przepustów w pasie drogi gminnej (ul. Stary Tor, działka nr ew. 629/6 obręb 0001 Łomianki) pod dwoma zjazdami do Centrum Handlowego Auchan w Łomiankach. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-19 13:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 1/2 w miejscowości Łaźniew, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-19 13:18

Informuacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 475, 479, 480, 482, 483 w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-19 07:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 24/27 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-15 13:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego w km 5+558 jego biegu mieszaniny oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie z wodami opadowymi lub roztopowymi z terenu utwardzonego działek o nr ew. 5/54 i 5/31 obręb PGR Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-15 08:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenażu na działkach nr ew. 181/4 i 180/4 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-11 16:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 6 sztuk studni chłonnych z drenażem rozsączającym w pasie drogowym ulicy Strażackiej i ulicy Krótkiej w miejscowości Leszno, gm. Leszno;

       b./pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez studnie chłonne i drenaż rozsączający wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z przebudowanej ulicy Strażackiej i odcinka ulicy Krótkiej w miejscowości Leszno, gm. Leszno.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2012-06-08 10:27

« poprzednia strona   następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony