BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Roczne sprawozdanie uzupełniające

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2013-02-14
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-25 10:33

Uchwała Nr Wa.10.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2013 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Powiat Warszawski Zachodni sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2012 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lucyna Kusińska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-21 09:39

Uchwała Nr 46/2013 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu oraz Informacji o stanie mienia Powiatu za 2012 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu za rok 2012

 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-02-26 13:02
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-26 13:09

Wykonanie Budżetu za I półrocze 2012 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-18 14:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-18 15:00

Wykonanie Budżetu za I kwartał 2012 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-25 12:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-25 12:06

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony