Nawigacja

Treść strony

Zarząd PWZ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwart konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), z zakresu:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1,

2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-02-16 10:12 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2012-02-16 10:13 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2012-03-01 14:31 przez Administrator Systemu

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00