Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 40/2012 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego udziela się dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu:

  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1;
  1. Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

§ 2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawierają: załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego www.pwz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-03-16 15:52 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2012-03-16 15:54 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2012-03-16 16:06 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2012-03-16 16:07 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2012-03-16 16:09 przez Administrator Systemu

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00