Nawigacja

Treść strony

Konkurs ofert na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt. 9c w związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) oraz Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok przyjętego uchwałą Nr VIII/75/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza:
     

    OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizację w 2012 roku  zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn .zm.), z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, będącymi mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-06-08 09:18 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2012-06-08 09:19 przez Administrator Systemu

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00