Nawigacja

Treść strony

Zarząd PWZ ogłasza nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn .zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 • Termin zgłaszania kandydatur od dnia 18 czerwca 2012 roku do dnia 22 czerwca 2012 roku.
 • Kandydatury przedstawicieli należy zgłaszać drogą mailową na adres: kancelaria@pwz.pl z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, nazwa organizacji, telefon kontaktowy, adres mailowy.
 • Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 • W pracach Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku i działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) biorący udział w konkursie.

Przewodniczący Zarządu - Jan Żychliński

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-06-18 15:46 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-06-18 15:55 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-06-18 15:56 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-06-18 15:56 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-06-18 15:57 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-06-18 15:57 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-06-18 15:58 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-06-18 15:59 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-06-18 16:00 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-06-18 16:01 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-06-18 16:01 przez Administrator Systemu

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00