BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Udostępnianie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Odpowiedzialność za treść udostępnianej informacji, jej udostępnianie oraz aktualizację odpowiadają naczelnicy wydziałów, osoby na samodzielnych stanowiskach oraz dyrektorzy lub kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie swoich kompetencji.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek, bądź udzielenie informacji o niemożności jej udostępnienia z podaniem przyczyn opóźnienia, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Jeżeli okaże się, że żądana informacja jest informacją przetworzoną - zachodzi konieczność modyfikacji informacji prostej (np. dokonania analiz, obliczeń, zestawień statystycznych, wyciągów, itp.) - wnioskodawca zostanie zobowiązany do wykazania ważnego interesu publicznego, który warunkuje uzyskanie odpowiedzi na wniosek w formie informacji przetworzonej.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Wawer
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-10-13 12:32
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-03-28 13:10

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony