BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Przysługujące środki prawne

Starosta Warszawski Zachodni, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane. 

 • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Starosta Warszawski Zachodni rozstrzyga w drodze decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub o wysokości opłaty.
 • Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym  że:

-   odwołanie od decyzji  rozpoznaje się w terminie 14 dni,
- uzasadnienie  decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starosta Warszawski Zachodni uzyskał dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.  

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją, zasady i tryb udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania unormowane zostały w sposób szczegółowy w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Wawer
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-28 11:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-28 13:21

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-03-28 11:50 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-03-28 13:00 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-03-28 13:04 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-03-28 13:14 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-03-28 13:21 przez Administrator Systemu

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony